Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie pod koniec ubiegłego roku wszczął postępowanie na „Kontynuację budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73”, zapraszając firmy do składania ofert przetargowych. Zadanie obejmuje kontynuację robót budowlanych związanych z budową obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 w km projektowym 108+090 – 115+008, przerwanych w październiku 2017 r.
„Miejmy nadzieję, że Generalna Dyrekcja, już dopilnuje tych prac i przebiegu przetargu tak aby na wiosnę zostały rozpoczęte i z powodzeniem były kontynuowane, a czas zakończenia był wcześniejszy niż poprzednio deklarowany”
– mówi Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej.
Nowy wykonawca, który będzie niebawem wyłoniony, będzie miał za zadania dokończenie budowy jednojezdniowej drogi o długości ok 7 km, wiaduktów, mostów, przepustów, murów oporowych, i innych inwestycji towarzyszących.

%foto UMDT  %foto UMDT18 stycznia br. odbyła się wizja lokalna na placu budowy obwodnicy w Dąbrowie Tarnowskiej, wszystkich zainteresowanych wykonawców. Według zapewnień GDDKiA termin budowy dąbrowskiej obwodnicy nie powinien się wydłużyć bardziej niż o pół roku w stosunku od pierwotnie planowanego, co oznacza, że przejedziemy nią przed końcem 2019 roku.
Jak czytamy w ogłoszeniu przetargowym podstawą wykonania zadania jest podstawowa (pierwotna) dokumentacja projektowa, inwentaryzacja określająca stan zaawansowania robót, dokumentacja projektowa ronda na skrzyżowaniu obwodnicy z ul. Grunwaldzką oraz dokumentacja dotycząca zmian.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności:

 Jeśli chodzi o termin realizacji budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, to zamawiający wymaga, czyli GDDKiA, aby roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od daty zawarcia umowy, nie wliczając okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji ma wynieść 15 miesięcy od daty zawarcia umowy.
„Wraz z Mieszkańcami miasta i gminy z niecierpliwością oczekujemy kolejnego, ale ostatecznego, rozstrzygnięcia w sprawie obwodnicy. Te utrudnienia, które dzisiaj są, tj. trudności z przejazdem, spaliny, ciągły hałas kilkunastu tysięcy pojazdów na dobę, to sytuacja, w której trudno żyć na co dzień. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z ministerstwem i GDDKiA w Krakowie, oczekujemy jak najszybszego procedowania przetargowego w tym zakresie oraz finansowania robót.” – mówi Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej.

SCHEMAT PRZEBIEGU I SKRZYŻOWAŃ
%foto UMDT  %foto UMDT