Zostały zmienione przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Jak ma wyglądać kształcenie na odległość?
W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.
W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, powinien określić inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie musi także poinformować kuratora oświaty.
Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

KOMUNIKAT DYREKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ


KOMUNIKAT DYREKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ


KOMUNIKAT DYREKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ


KOMUNIKAT DYREKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LASKÓWCE CHORĄSKIEJ


KOMUNIKAT DYREKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIECZAJNIE GÓRNEJ


KOMUNIKAT DYREKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMĘGORZOWIE


KOMUNIKAT DYREKCJI
I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej

Szanowni Rodzice
Opiekunowie prawni!

Lekcje w szkołach zostały zawieszone decyzją Ministra Edukacji Narodowej, mimo to nadal odbywają się różnego rodzaju zajęcia z wykorzystaniem takich mediów, jak
e-dziennik, platformy edukacyjne, portale społecznościowe, poczta elektroniczna, komunikatory internetowe, itp.
Nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby realizować podstawę programową. Na bieżąco kontaktują się z uczniami i zachęcają do wykonania różnego rodzaju ćwiczeń, które są na bieżąco oceniane i komentowane. Uczniowie mają komfort pozostawania w domu i wykonywania w dogodnym czasie wyznaczonych zadań. Nauczyciele cały czas doskonalą swój warsztat pracy, poszukują nowych rozwiązań, zachęcają młodzież do aktywnego uczestnictwa w proponowanych zajęciach.


KOMUNIKAT DYREKCJI
Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej


gov pl zdalne lekcje Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne