W dniach 16-18 kwietnia br. prowadzona będzie kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska. Kobietom, mieszkankom powiatu dąbrowskiego wyznaczono termin kwalifikacji wojskowej na 23 kwietnia br. Na 24 kwietnia br. zaplanowano dzień rezerwowy.
Miejscem pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej orzekającej stan zdrowia osób podlegających kwalifikacji wojskowej będą lokale przy ulicy Marsz. Józefa Piłsudskiego 33 w Dąbrowie Tarnowskiej – II piętro.
W razie, gdy z ważnych przyczyn osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej nie może stawić się przed komisją w wyznaczonym terminie, zobowiązana jest o tym powiadomić burmistrza lub wójta najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana do stawienia się. Powinna dołączyć jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny swojej nieobecności oraz ustalić inny termin.

Na osoby, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny będzie nakładana kara grzywny lub przymusowe doprowadzenie przez Policję. Natomiast osoby, które odmawiają poddania się badaniom lekarskim lub nie przedstawią wymaganych dokumentów podlegają – w myśl artykułu 224 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej karze grzywny lub pozbawienia wolności.

W 2018 roku przed Powiatową Komisja Lekarską stają:

 • mężczyźni z rocznika 1999,
 • mężczyźni z roczników 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej,
 • osoby urodzone w latach 1997-1998, które zostały uznane przez komisję za czasowo niezdolne do służby wojskowej,
 • kobiety urodzone w latach 1994-1999 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018, kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych itp,
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.
  %foto UMDT %foto UMDT

Osoba po raz pierwszy poddana kwalifikacji wojskowej ma obowiązek przedstawić:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia,
 • aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia.
  Źródło: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej