Już 20 października br. w Dąbrowskim Domu Kultury odbędzie się jedyne w Małopolsce spotkanie edukacyjne dla młodzieży pn. „Latająca Akademia Underground”, realizowane w ramach projektu „Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim”.
Celem tego projektu jest przygotowanie szczególnie uzdolnionych  artystycznie, polonistycznie i w dziedzinie nauk społecznych uczniów do ogólnopolskiego konkursu pn. „Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim – Limeryki o narodach”. Nagrodami w konkursie są m.in. atrakcyjne wycieczki zagraniczne i sprzęt elektroniczny, ale także, dla laureatów będących tegorocznymi maturzystami, 4 indeksy na Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

%foto UMDT  %foto UMDT  Na program spotkania złożą się:

– wykład literaturoznawcy, dra hab. Marka Karwali, prof. UP nt. limeryków jako gatunku literackiego;

– praktyczne warsztaty literackie, w ramach których uczestnicy będą mieli okazję samodzielnie napisać i zaprezentować limeryki;

– wykład eksperta ds. geopolityki, dra hab. Witolda Wilczyńskiego, prof. UP nt. wybranego konfliktu międzynarodowego;

– LARP geopolityczny, podczas którego zadaniem uczestników będzie wcielenie się w zadane strony konfliktu geopolitycznego i realizacja celów, wyznaczonych przez animatora, Remigiusza Szymurę;

– koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu lidera zespołu Trio Łódzko-Chojnowskie, historyka, wokalisty, gitarzysty i kompozytora – Pawła Konopackiego (gitara i śpiew).

%foto UMDT  %foto UMDT

Koncert będzie otwarty dla szerszej publiczności, na który już dziś serdecznie zaprasza Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski.

Fundacja Underground realizuje projekt dzięki wsparciu takich Partnerów i Sponsorów jak: Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej, Miasto Kraków, Marszałek Województwa Małopolskiego, Gmina Wieliczka, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Uniwersytet Jagielloński, Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.

Regulamin ogólnopolskiego konkursu
„Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim”
dla uczniów szkół średnich w roku szkolnym 2017/2018