Już nie tylko zarząd województwa małopolskiego, marszałek, przewodniczący sejmiku, kluby, komisje i minimum 4 radnych mogą zgłaszać propozycje uchwał. Decyzją sejmiku do tego grona dołączą też mieszkańcy Małopolski.
Mieszkańcom naszego województwa zyskają dodatkową możliwość decydowania o sprawach istotnych dla naszego regionu. Niedługo projekty uchwał będzie mógł zgłosić każdy Małopolanin. To zdaniem Grzegorza Lipca członka z zarządu województwa małopolskiego kolejna, po budżecie obywatelskim okazja, aby jeszcze mocniej zaangażować się w rozwój regionu, w którym wszyscy mieszkamy.

Żeby zgłosić obywatelski projekt uchwały sejmiku będzie trzeba zebrać pod nim tysiąc podpisów. Małopolanie będą mogli skorzystać z tej możliwości najwcześniej od początku kolejnej kadencji sejmiku. To wtedy uchwała wejdzie w życie.

To jedna ze zmian, jakie zostały wprowadzone do statutu województwa małopolskiego podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego. Inne dotyczą m.in. korekty w zasadach i trybie pracy sejmiku, komisji i klubów tworzonych przez radnych.

mieszkacy Małopolanie będą mogli zgłaszać własne projekty uchwał