Województwo Małopolskie to drugi pod względem innowacyjności region w kraju. Według najnowszego Indeksu Millenium Małopolskę wyróżniają przede wszystkim wysoki potencjał innowacyjny, rozwój specjalnych stref ekonomicznych oraz liczba zgłoszonych patentów. Region może się także poszczycić dużą ilością prężnie działających ośrodków badawczo – naukowych, które z sukcesami współpracują z biznesem.
Według opracowanego raportu Małopolska zajmuje drugie miejsce w rankingu najbardziej innowacyjnych województw. Co ważne, na przestrzeni zaledwie dwóch ostatnich lat zdecydowanie dogoniła lidera zestawienia, którym nieprzerwanie jest województwo mazowieckie. Wszystko dzięki silnemu rozwojowi przemysłu innowacyjnego oraz działalności specjalnych stref ekonomicznych i ośrodków przedsiębiorczości.

Na wysoki potencjał innowacyjny Małopolski składa się przede wszystkim najwyższa w kraju liczba studentów (przypadających na 10 tys. mieszkańców) oraz wysoka relacja wydatków na projekty badawczo-rozwojowe. Nie bez znaczenia w tym przypadku jest także stopa bezrobocia, która pod koniec lipca tego roku wynosiła 5,7 proc. i jest jedną z najniższych jakie w Małopolsce zanotowano od lat. Jak pokazuje raport opracowany przez Millenium Małopolanie pracują także niezwykle wydajnie. Sukces regionu tkwi także w umiejętności przyciągania najzdolniejszych i najbardziej kreatywnych jednostek, które od lat koncertują się w  ośrodkach miejskich. Wszystko dzięki dobrze rozwiniętej ofercie edukacyjnej krakowskich uczelni oraz dobrej współpracy świata nauki i biznesu. Przekłada się ona na liczbę wydanych patentów, które są najlepszym wskaźnikiem skutecznie tworzonych innowacji.

Indeks Millenium 2017 „Potencjał Innowacyjności Regionów” to pierwszy polski ranking badający innowacyjność poszczególnych regionów Polski. By ją ocenić eksperci wzięli pod uwagę 6 czynników: wydajność pracy, stopę wartości dodanej, wydatki na badania i rozwój, szkolnictwo wyższe, liczbę osób pracujących w obszarze badawczo-rozwojowym oraz liczbę wydanych patentów.

%foto UMDT  %foto UMDT