Blisko 500 tys. złotych trafi do jednostek samorządu terytorialnego ratujących lokalne miejsca pamięci narodowej i martyrologii w wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotacyjnego „Małopolska Pamięta”, którego pomysłodawczynią jest Anna Pieczarka z zarządu województwa małopolskiego. Dotacja w wysokości 8 500 zł przyznana została także dla gminy Dąbrowa Tarnowska na realizację zadania pn. „Renowacja pomnika pamięci ofiar hitlerowców w Brniku”. Złożony wniosek przez Gminę Dąbrowa Tarnowska został zaakceptowany przez Zarząd Województwa, a potrzeb na podobne zadania było na 2 mln. zł i nie wszyscy otrzymali dofinansowanie.
Jest to 
miejsce upamiętniające zamordowanych przez hitlerowców mieszkańców wsi i okolicy, którzy byli także członkami ruchu oporu wobec nazistów. Według przekazów ustnych naocznych świadków osoby te zostały rozstrzelane przed końcem II wojny światowej. W latach po ufundowaniu pomnika, organizowano spotkania patriotyczne młodzieży z okolicznych szkół. Podczas rocznic wybuchu II wojny światowej pomnik dekorowano wiązankami kwiatów i zapalano znicze. Dzięki planowanej renowacji pomnika będzie można przywrócić tradycję spotkań rocznicowych przed pomnikiem.

Promesa pomnik Brnik 2019 Małopolska pamięta o miejscach pamięci i martyrologiiOchrona regionalnego dziedzictwa kulturowego, w tym miejsc pamięci narodowej i martyrologii, są wśród priorytetowych działań samorządu województwa małopolskiego. Wynika to przede wszystkim z poczucia odpowiedzialności i troski o ich zachowanie oraz przekazanie młodemu pokoleniu etosu patriotyzmu. Dzięki konkursowi „Małopolska pamięta” możliwe będzie odnowienie wielu ważnych historycznie miejsc i ocalenie ich od zapomnienia.

GJ270819 045 Małopolska pamięta o miejscach pamięci i martyrologii

GJ270819 071  MPam Małopolska pamięta o miejscach pamięci i martyrologii