Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie zawiadamia, że w podanych niżej terminach i miejscowościach organizuje wiosenne przeglądy hodowlane koni, na których odbędą się:

 

  • selekcja źrebiąt rocznych i dwuletnich połączona z oceną selekcyjną, opłata–5 zł.
  • wpis klaczy młodych do ksiąg zarodowych z paszportem oraz świadectwem pokrycia klaczy – opłata za licencję 70 zł.
  • przeglądy klaczy starszych wpisanych do ksiąg z licencją i paszportem (dla klaczy ze źrebakiem 10 zł, dla klaczy bez źrebaka 5 zł. Klacze po ukończeniu 5 roku życia obowiązkowo podlegają weryfikacji pomiarów (weryfikacja pomiarów klaczy 20 zł).
  • Przedłużenie licencji ogierów uznanych na kolejny sezon rozpłodowy (opłata dla członków Związku od 25 zł do 100 zł., (Członkowie Związku za ogiery dzierżawione ze Stada Ogierów nie podlegają opłacie).
  • Konie bez pochodzenia – w celu zarejestrowania i wydania zastępczego dokumentu identyfikacyjnego.

UWAGA:

Od 1 kwietnia 2019r. obowiązywać będą nowe programy hodowlane, prosimy o dokładne zapoznanie się z nowymi zasadami wpisu koni do poszczególnych ksiąg wchodzą nowe zasady wpisu klaczy i ogierów do ksiąg we wszystkich rasach.

Więcej informacji w pliku poniżej
PDF ICO Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza do zapoznania się z wiosennym terminarzem przeglądów w 2019 r.