Program „Mama 4+” jest rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym. Jest przeznaczone dla osób, które żeby wychować co najmniej czworo dzieci nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały, a dziś żyją na granicy ubóstwa, nie mając prawa do świadczeń nawet na minimalnym poziomie. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające zapewni podstawowe środki do życia.
O emerytury matczyne można się będzie starać od 1 marca 2019 roku.
Dzięki nowym przepisom osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania mają prawo do otrzymania świadczenia. Wyjaśniamy krok po kroku, jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać świadczenie.

Ile wyniesie emerytura dla matek?     Emerytura matczyna dla kogo?

%foto UMDT  %foto UMDTEmerytura Mama 4+ będzie przyznawana przede wszystkim kobietom, które z powodu wychowywania co najmniej czworga dzieci nie zdążyły wypracować emerytury. Emerytury dla matek, inaczej rodzicielskie świadczenie uzupełniające z programu Mama 4+ mają objąć ponad 80 tysięcy osób.
Choć program emerytury dla matek wielodzietnych nosi nazwę Mama 4+ to w szczególnych sytuacjach ze świadczenia będzie mógł skorzystać też ojciec.