Program „Mama 4+” jest rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym. Jest przeznaczone dla osób, które żeby wychować co najmniej czworo dzieci nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały, a dziś żyją na granicy ubóstwa, nie mając prawa do świadczeń nawet na minimalnym poziomie. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające zapewni podstawowe środki do życia.
O emerytury matczyne można się będzie starać od 1 marca 2019 roku.
Dzięki nowym przepisom osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania mają prawo do otrzymania świadczenia. Wyjaśniamy krok po kroku, jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać świadczenie.

Ile wyniesie emerytura dla matek?     Emerytura matczyna dla kogo?

Informator Mama4  Mama 4+ emerytury dla matek od 1 marca 2019Emerytura Mama 4+ będzie przyznawana przede wszystkim kobietom, które z powodu wychowywania co najmniej czworga dzieci nie zdążyły wypracować emerytury. Emerytury dla matek, inaczej rodzicielskie świadczenie uzupełniające z programu Mama 4+ mają objąć ponad 80 tysięcy osób.
Choć program emerytury dla matek wielodzietnych nosi nazwę Mama 4+ to w szczególnych sytuacjach ze świadczenia będzie mógł skorzystać też ojciec.