Zakończono prace przy rekultywacji składowiska odpadów w Szarwarku. Celem zadania było ograniczenie szkodliwego oddziaływania nieczynnego już składowiska na tereny przyległe i zbiorniki wód podziemnych oraz ogólna poprawa stanu środowiska naturalnego i estetyki otoczenia. Składowisko znajdowało się na śródleśnej polanie otoczonej od wszystkich stron kompleksem leśnym, około 300 metrów od domów mieszkalnych, przez co prowadzenie rekultywacji było szczególnie wymagającym przedsięwzięciem. Całokształt prac prowadziła firma Chamot z Podkarpacia, a całkowita wartość zadania wynosiła 440 365,32 zł.
Realizacja zadania rozpoczęła się już w roku ubiegłym, a Gmina Dąbrowa Tarnowska uzyskała na ten cel częściowo umarzalną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 352 292,00 zł.

W ramach prac rekultywacyjnych ukształtowano i wyrównano teren kwatery składowiska, a następnie ułożono okrywę rekultywacyjną składającą się z następujących warstw; warstwy wyrównawczej, warstwy uszczelniającej i warstwy glebotwórczej. Zlikwidowano część infrastruktury składowiska i zamknięto wjazd na teren kwatery poprzez usypanie odcinka obwałowania. Wybudowana została nowa droga wjazdowa od strony północnej, a zbiornik na wody odciekowe zasypano. Studnie drenażowe na terenie składowiska przykryto płytami betonowymi i również zasypano. Wykonano także prace związane z ujęciem i odprowadzeniem gazu składowiskowego, powstającego w warunkach beztlenowego rozkładu materii organicznej, chociaż w przypadku składowiska w Szarwarku ilość tego gazu była minimalna. Przeprowadzono także prace związane z odwodnieniem, a studnie chłonne zostały oczyszczone z nagromadzonego namułu.

Po uformowaniu wierzchowiny na terenie składowiska i rekultywacji technicznej prowadzona jest rekultywacja biologiczna, polegająca na wprowadzeniu trwałej warstwy roślinnej i nadaniu podłożu waloru terenu zielonego.