,,Razem dla Niepodległej” to Międzyszkolny Projekt Edukacyjny nawiązujący do  100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W wydarzeniu uczestniczą  społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Smęgorzowie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki w Nieczajnie Górnej.
W ramach działań – realizowanych w okresie od maja do listopada 2018 roku, przewidziano  szereg różnorodnych imprez m in. bieg terenowy, wspólne warsztaty plastyczne, żywe lekcje historii oraz wieczornice i wystawy dla społeczności lokalnych.

%foto UMDT  %foto UMDTStulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości. To także zachęta do budowania wspólnej przyszłości. Cały pomysł przedsięwzięcia obejmuje inicjatywy o charakterze patriotyczno-edukacyjnym.

Celem współpracy trzech ww. szkół podstawowych  jest zaangażowanie dzieci i  młodzieży,  ich rodzin i społeczności lokalnej w realizację i udział w obchodach rocznicowych odzyskania przez Polskę Niepodległości. To także okazja do poszerzenia i ugruntowania wiedzy na temat dróg prowadzących do Wolności Polski. Projekt ma za zadanie kształtować postawy patriotyczne i obywatelskie. Umacniania poczucie dumy narodowej w społeczności lokalnej. Będzie budował wśród młodzieży postawy odpowiedzialności za losy państwa i narodu. Rozwinie kreatywność, samodzielność, umiejętność planowania i zaangażowania we wspólne działania dla dobra ogółu. Młodzież będzie miała okazję do nawiązania nowych znajomości i przyjaźni.

Projekt został objęty honorowym patronatem Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego i Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego.

Partnerami działań są:
Stowarzyszenie Kobiet Wsi  Nieczajna Górna, Koło Gospodyń Wiejskich w Smęgorzowie, Sołectwa wsi Smęgorzów, Nieczajna Górna, Nieczajna Dolna i Gruszów Wielki, Dąbrowski Dom Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej, Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej  w Dąbrowie Tarnowskiej.

Oprac. PSP Nieczajna Górna