Niezwykła lekcję języka i kultury połączyła uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz grupa licealistów z New Jersey i San Francisco goszczącej w pierwszej połowie kwietnia w tej szkole. Na amerykańskich gości czekały liczne atrakcje przygotowane przez młodzież i grono pedagogiczne ZSP Nr 2 oraz Dąbrowski Dom Kultury. Nie zabrakło także upominków i specjalnej dąbrowskiej pamiątki od Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego. Przyznano ją najlepiej posługującemu się językiem polskim licealiście ze Stanów Zjednoczonych.

W murach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego powitał gości dyrektor Jan Kijan, a uczeń szkoły Michał Radło zaprezentował tę placówkę oraz najważniejsze atrakcje naszego regionu. Uczniowie amerykańscy zaznajomili słuchaczy ze specyfiką programu kształcenia na poziomie licealnym po tamtej stronie oceanu.

1 young Młodzież amerykańska na Powiślu Dąbrowskim
W programie dnia znalazły się ponadto: uczestnictwo w obchodach XV Dnia Pamięci o Holokauście, odwiedziny w Domu Malarek w Zalipiu oraz wyjazd do Szarwarku pod pomnik rodziny Mędalów. W Ośrodku Spotkania Kultur funkcjonującym w synagodze chasydzkiej dyrektor Paweł Chojnowski przedstawił młodzieży historię dąbrowskiej społeczności żydowskiej i rolę synagogi w ich życiu.  Opiekun naukowy amerykańskiej grupy Shalmi Barmore przybliżył  realia wielokulturowej II Rzeczypospolitej i pojęcie „zasymilowanego Żyda” w tamtej rzeczywistości.

Miłym podsumowaniem wizyty amerykańskich gości był wspólny obiad, w którym uczestniczyli uczniowie i kadra dąbrowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski i Wicestarosta Dąbrowski Marek Kopia.

1 BDT YA Młodzież amerykańska na Powiślu Dąbrowskim