Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że od 7 listopada 2021r. pojawiły się nowe wzory dokumentów tożsamości. W najnowszej wersji dokumentów tożsamości pojawiły się dodatkowe zabezpieczenia, czyli odciski palców, oraz podpis posiadacza, co w założeniu ustawodawcy ma zmniejszyć ryzyko ich fałszowania. Odciski palców, pobierane podczas składania wniosku o dowód osobisty, nie są widoczne na dokumencie – zostaną zapisane w jego warstwie elektronicznej. Natomiast w warstwie graficznej, czyli na samym dowodzie, zamieszcza się odwzorowanie własnoręcznego podpisu jego posiadacza. Takie dokumenty otrzymają osoby powyżej 12 roku życia i są one ważne przez 10 lat od ich wydania.

Nowością jest MOBILNA STACJA URZĘDNIKA To rozwiązanie dla osób starszych, obłożnie chorych czy z niepełnosprawnością, które nie mogą osobiście stawić się w urzędzie. Przedstawiciele urzędu za pomocą mobilnej stacji mogą pobrać odciski palców w miejscu pobytu obywatela, a podczas wydania dowodu je zweryfikować. Przenośna stacja pozwala także aktywować warstwę elektroniczną dokumentu poza urzędem. Dąbrowa Tarnowska jako miasto na prawach powiatu obsługuję w tym zakresie cały powiat dąbrowski, czyli gminy: Dąbrowa Tarnowska, Szczucin, Bolesław, Mędrzechów, Gręboszów, Olesno, Radgoszcz. Osoby, które chciałyby skorzystać z takiej usługi powinny skontaktować się telefonicznie z Referatem Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej pod nr tel. 14 642-22-50 lub 14 642-27-75 i umówić się na wizytę urzędnika. Co ważne, dotychczasowe wydane dokumenty zachowują swoją ważność do określonej w nich daty.