W dniach 21-22 lutego 2019r, Dąbrowę Tarnowską odwiedziła mobilna wystawa Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon poświęcona powietrzu. W ramach wystawy w ciągu dwóch dni zostało przeprowadzonych 20 półgodzinnych zajęć dla dzieci ze szkół podstawowych. Łącznie wystawę odwiedziło ponad 400 uczniów niemal ze wszystkich szkół podstawowych znajdujących się w Gminie Dąbrowa Tarnowska.
Wystawa, zawierająca eksponaty interaktywne, była miejscem prowadzenia zajęć edukacyjnych przez animatorów MCN, na temat, który dotyczy powietrza – animatorzy ukazywali jego naturę w kontekście nauk o Ziemi, nauk medycznych, biologicznych, fizycznych, chemicznych oraz technicznych.

Wystawa wzbudzała ogromne zainteresowanie i podziw wśród zwiedzających uczniów, którzy byli zafascynowani w pełni interaktywnymi eksponatami oraz możliwością eksperymentowania.

LIFEIPMalopolska Mobilna wystawa Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon  w Dąbrowie TarnowskiejWydarzenie było realizowane w ramach projektu LIFE pn.: „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze / Implementation of Air Quality Plan for Małopolska Region – Małopolska in a healthy atmosphere” LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021

Opracował: Szymon Lichorobiec
Ekodoradca Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Tarnowskiej