Trwa realizacja zadania pn. „Modernizacja boiska urazogennego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach projektu „Małopolskie boiska”. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Mariusz Partyński z Laskówki Chorąskiej.
Koszt modernizacji to 441.500,00 zł. Na realizację inwestycji Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała promesę  Samorządu Województwa Małopolskiego na kwotę 194.542,00 zł, która pokryje ok 44 % całej inwestycji.

Zaplanowane są następujące prace:

  • Boisko – montaż nawierzchni poliuretanowej – dwukolorowej na terenie boiska do piłki ręcznej o wymiarach 42m. x 22 wraz z podbudową SBR (typ. Sandwitch).
  • Malowanie linii do piłki ręcznej i tenisa ziemnego, loga.
  • Odwodnienie boiska: powierzchniowe (ACU) i wgłębne (rury drenarskie instalowane w naciętym asfalcie – odprowadzone do istniejącej siec melioracyjnej oraz nawiercenia w warstwie bitumicznej).
  • Podbudowa: wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej – frezowanie, demontaż i montaż obrzeży.
  • Montaż wyposażenia: bramki do p. ręcznej, zestaw do tenisa ziemnego, zestawy siedzisk 2 x 10 szt.

%foto UMDT  %foto UMDT %foto UMDT  %foto UMDT %foto UMDT  %foto UMDT