10 grudnia 2021 r. dokonano odbioru końcowego dla zadania pn.: „Modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Szarwarku”.
Wykonawcą inwestycji była firma: TRANS-ART z Bobrownik Wielkich. Wartość zrealizowanego przedsięwzięcia wyniosła 313 172,73 zł z czego ponad 102 tysiące złotych stanowiło dofinasowanie ze środków Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. “Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”.

W wyniku realizacji zadania wykonano:

  • Boisko do piłki siatkowej o powierzchni: 242 m2 (podbudowa, drenaż, nawierzchnia poliuretanowa) wraz z wyposażeniem oraz piłkochwytami,
  • Ogrodzony plac zabaw dla dzieci z zastosowaniem nowych urządzeń oraz wykorzystaniem istniejących, infrastrukturę towarzyszącą (ławki, kosz na śmieci, tablica informacyjna),
  • Strefę siłowni fitness składającą się z 6 urządzeń siłowych,
  • Zagospodarowanie terenu (założenie trawnika, nasadzenia),

Dzięki tej inwestycji zaspokojone zostaną potrzeby rekreacyjno – sportowe lokalnej społeczności, która będzie miała większe i ciekawsze możliwości zagospodarowania czasu wolnego. Kompleks rekreacyjny będzie otwarty w ciągu dnia i dostępny dla osób, które zechcą z niego korzystać.

Gmina będzie czyniła jeszcze starania o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na modernizację boiska do piłki ręcznej obok Szkoły Podstawowej w Szarwarku.

01 IMG 20211210 131104 Modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Szarwarku 02 IMG 20211210 131121 Modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Szarwarku 05 IMG 20211210 131251 Modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Szarwarku 06 IMG 20211210 131313 Modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Szarwarku 07 IMG 20211210 131401 Modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Szarwarku 08 IMG 20211210 131453 Modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Szarwarku 09 IMG 20211210 131625 Modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Szarwarku 11 IMG 20211210 131638 Modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Szarwarku 13 IMG 20211210 131747 Modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Szarwarku 14 IMG 20211210 132030 Modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Szarwarku 15 IMG 20211210 132105 Modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Szarwarku