W dniu 07.07.2022r. Gmina Dąbrowa Tarnowska zawarła umowę z firmą MTM Budownictwo Sp z o.o. z Tarnowa na realizację inwestycji. Wartość zadania wynosi: 7 271 126,92 zł z czego 4,5 mln stanowi dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja inwestycji umożliwi funkcjonowanie basenu sezonowego w nowej formie i kształcie, natomiast w przyszłości w drugim etapie będzie można dodatkowo go uzbroić w dodatkowe formy rekreacji wodnej. W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące segmenty zwiększające atrakcyjność i użyteczność zarówno krytej pływalni jak i basenu sezonowego takie jak:

  • Modernizacja energetyczna obiektów z wykorzystaniem systemu pomp ciepła i odwiertów głębinowych, montaż instalacji fotowoltaicznej do 50 kW oraz wymiana kotłów gazowych (2 x 500 kW) na energooszczędne.
  • Modernizacja systemu uzdatniania wody krytej pływalni i basenu sezonowego.
  • Modernizacja niecki i otoczenia basenu sezonowego w tym montaż atrakcji basenowych.

Zgodnie z zawartą umową wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do rozpoczęcia prac projektowych, natomiast wejście na teren budowy planowane jest na dzień 1 września 2022 r. – tuż po zakończeniu obecnych wakacji – ostatniego roku funkcjonowania basenu odkrytego w starej formie. Zadanie zostanie zrealizowane do dnia 30.09.2023 r., Z uwagi na prowadzone prace budowlane, zmodernizowany basen sezonowy będzie dostępny w nowej formie dla mieszkańców i przyjezdnych w sezonie letnim 2024.

IMG 98571 Modernizacja obiektów sportowo rekreacyjnych kompleksu wodnego w Dąbrowie Tarnowskiej IMG 9855 Modernizacja obiektów sportowo rekreacyjnych kompleksu wodnego w Dąbrowie Tarnowskiej IMG 9861 Modernizacja obiektów sportowo rekreacyjnych kompleksu wodnego w Dąbrowie Tarnowskiej