Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną, pamiętaj – nie jesteś pozostawiony sam sobie. Otrzymasz wsparcie z wielu miejsc.
Możesz również zadzwonić do ośrodka i uzyskać informacje telefonicznie: 14 657 83 83, kom. 571 336 500 .
W przypadku uzyskania informacji (zgłoszonej w jakiejkolwiek formie) dotyczącej osoby/rodziny poddanej kwarantannie- ośrodek pomocy społecznej rozeznaje sytuację tych osób w celu sprawdzenia możliwości i konieczności objęcia ich wsparciem.

Sprawdź poniższe adresy, tam uzyskasz wszystkie informacje.

Możesz również zadzwonić do ośrodka i uzyskać informacje telefonicznie:
14 657 83 83, kom. 571 336 500

W przypadku uzyskania informacji (zgłoszonej w jakiejkolwiek formie) dotyczącej osoby/rodziny poddanej kwarantannie- ośrodek pomocy społecznej rozeznaje sytuację tych osób w celu sprawdzenia możliwości i konieczności objęcia ich wsparciem.

Tryb udziania pomocy żywnościowych dla osób  objętych kwarantanną:

  1. Objecie osoby kwarantanną nie oznacza automatycznie, że dana osoba/rodzina musi być objęta pomocą Ośrodka. Pomoc skierowana jest do osób, które wykorzystując własne zasoby i możliwości (np. rodziny, przyjaciół, sąsiadów, znajomych z pracy, innych osób i podmiotów), nie są w stanie samotnie zapewnić sobie wyżywienia.
  2. W przypadku uzyskania informacji (zgłoszonej w jakiejkolwiek formie) dotyczącej osoby/rodziny poddanej kwarantannie -ośrodek pomocy społecznej rozeznaje sytuację tych osób w celu sprawdzenia możliwości i konieczności objęcia ich wsparciem.

(WP-XI.9421.6.2020)

Uruchomiono platformę Pomoc dla potrzebujących przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

W związku z powyższym, pracownicy OPS powinni pełnić dyżury pod wskazanym na platformie numerem telefonu, każdego dnia w godzinach  7.30 – 19.00, w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

bdbpnndehecgchec Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną?