Mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej z zadowoleniem przyjęli informacje o wznowieniu prac przy budowie obwodnicy. Już od kilku dni widać, że prowadzone są prace przygotowawcze. Nowym wykonawcą jest konsorcjum polsko-węgierskie: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. – (Lider) z Będzina, AZI-BUD Sp. z o. o. – (Partner) z Będzina i węgierska firma DUNA ASZFALT Út-és MélyépitÕ Kft. – (Partner), które wyceniło budowę na ponad 102 mln zł. Biuro budowy mieści się przy ul. Oleśnickiej 3 w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie właściciele gruntów sąsiadujących z obszarem budowy mogą uzyskiwać wszelkie potrzebne informacje.

Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej będzie przebiegała po zachodniej części miasta, a jej długość wynosić będzie 7 kilometrów. Jej początek usytuowany będzie na pograniczu miasta z Gruszowem Małym, a w dalsza część przebiegać będzie wzdłuż granicy z gminą Olesno, by zakończyć się za stacją paliw przed Żelazówką. Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają być ukończone w terminie 15 miesięcy od daty zawarcia umowy, która miała miejsce 10 lipca br. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

IMG 0688 Na nowo ruszyły prace przy budowie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 obejmuje:
– budowę nowego odcinka jedno-jezdniowej drogi dwupasowej klasy GP o długości około 6,9 km,
– wykonanie nawierzchni przystosowanej do nośności 115 kN/oś,
– budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostu, przepustów, murów oporowych),
– wykonanie systemu odwodnieniowego drogi (kanalizacja deszczowa, rowy, przepusty),
– budowę dróg dojazdowych (serwisowych), zjazdów,
– budowę zatok postojowych do kontroli pojazdów,
– wykonanie urządzeń ochrony środowiska (ekrany, urządzenia oczyszczające wody),
– budowę lub przebudowę chodników,
– oznakowanie i organizacja ruchu z zastosowaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
– przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z budową drogi,
– opracowanie dokumentacji powykonawczej,
– uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

IMG 06891 Na nowo ruszyły prace przy budowie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

Wykonawca informuje, że z dniem 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) rozpoczną się roboty budowlane w ramach zawartego niedawno kontraktu.

IMG 0690 Na nowo ruszyły prace przy budowie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej