Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” (III edycja). Wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 03.08.2023 r. do wyczerpania środków.

 O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu na dziennik podawczy WFOŚiGW w Krakowie w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą WFOŚiGW w Krakowie znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wymagane jest przesłanie dodatkowo wersji elektronicznej przez Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie. Wniosek w wersji edytowalnej dostępny jest po zalogowaniu na Portalu Beneficjenta.

Nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany na czas oceny wniosków, o czym WFOŚiGW będzie informować na swojej stronie internetowej.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Krakowie określone są w Programie Priorytetowym „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2023-2024”.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i dokumentacją Programu: https://www.wfos.krakow.pl/program-priorytetowy-moja-woda/

źródło: https://www.wfos.krakow.pl/nabor-wnioskow-w-ramach-pp-moja-woda-iii-edycja/