16 grudnia br. w Operze Krakowskiej odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Województwa Małopolskiego pn. „Pamięć i Tożsamość”. Nagroda nawiązuje do tytułu ostatniej książki Patrona Małopolski – św. Jana Pawła II pt. „Pamięć i tożsamość”, będącej zbiorem refleksji filozoficzno-historycznych Ojca Świętego, w której przedstawia swoje rozumienie polskości, ojczyzny, patriotyzmu i tożsamości narodowej.

O nagrodę mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które w ramach działalności realizują zadania związane z propagowaniem historii Polski, postaw patriotycznych oraz podtrzymywaniem dziedzictwa kulturowego, a także osoby fizyczne – pasjonaci i patrioci, którzy z własnej inicjatywy realizują ważne z punktu widzenia społeczności lokalnych działania o charakterze historyczno-patriotycznym.

Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego otrzymało wyróżnienie przyznane w kategorii “Organizacja pozarządowa” za działalność Stowarzyszenia na rzecz propagowania historii Polski i krzewienia postaw patriotycznych oraz realizowane inicjatywy społeczno – kulturalne związane z podtrzymywaniem dziedzictwa kulturowego.

Nagrodę z rąk Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciecha Skrucha i Radnych  Województwa Małopolskiego odebrali przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego – Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek i Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski.

Nagroda ma na celu budowanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej Polaków, wzbudzanie zainteresowania i poszanowania dla historii regionu, utrwalanie międzypokoleniowych więzi oraz aktywizację na rzecz utrwalania pamięci o dziejach „Małej Ojczyzny”.

Nagroda przyznawana jest osobom i organizacjom społecznym z województwa małopolskiego za osiągnięcia o istotnym znaczeniu w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury.

a753ca9a 3254 47ea 8b79 226a4cee9fb0 Nagroda ,,Pamięć i Tożsamość” trafiła do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego5e4dba22 086b 485a bda4 e04889d1be96 Nagroda ,,Pamięć i Tożsamość” trafiła do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego 6dcd4290 9af4 48b1 af68 76304f1fe1fe Nagroda ,,Pamięć i Tożsamość” trafiła do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego8b1c5b9e 2a18 409e baec e5450cda6f7c Nagroda ,,Pamięć i Tożsamość” trafiła do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego 62eb4b31 e85d 4c2d b50e e41c5949e2f4 Nagroda ,,Pamięć i Tożsamość” trafiła do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego 67c2f831 c496 48c3 9b75 8789868c3a37 Nagroda ,,Pamięć i Tożsamość” trafiła do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego 625a4ce7 f8b1 41e5 914a 28d78f071b20 Nagroda ,,Pamięć i Tożsamość” trafiła do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego36453b15 712b 4773 a1ee 05edfa4eac26 Nagroda ,,Pamięć i Tożsamość” trafiła do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego