12 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim odbyła się narada kadry kierowniczej szkół, przedszkoli i żłobka. W spotkaniu wzięli Dyrektorzy tych placówek oraz Burmistrz Krzysztof Kaczmarski, Zastępca Burmistrza Stanisław Ryczek, Skarbnik Gminy Małgorzata Bąba, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marta Chrabąszcz.

Spotkanie przebiegało według następującego porządku:

  1. Przedstawienie analizy finansowej oświaty za 2021 r.
  2. Informacja na temat planowanych zmian w prawie oświatowym.
  3. Omówienie zasad kształcenia i opieki nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.
  4. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
  5. Podsumowanie rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.
  6. Omówienie zasad organizacji przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023.
  7. Sprawy bieżące.

Burmistrz podziękował dyrektorom Szkół i Przedszkoli za zaangażowanie się w edukację dzieci uchodźców z Ukrainy. Na zakończenie złożył zebranym świąteczne życzenia.

1650130307750 Narada kadry kierowniczej szkół, przedszkoli i żłobka 1650130307762 Narada kadry kierowniczej szkół, przedszkoli i żłobka 1650130307775 Narada kadry kierowniczej szkół, przedszkoli i żłobka