W dniu 18 stycznia br. w Sali obrad Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się narada z Sołtysami z Gminy Dąbrowa Tarnowska.
W naradzie uczestniczyli wszyscy sołtysi, jak również Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Z-ca Burmistrza Stanisław Ryczek. Program spotkania obejmował następujące tematy:

  1. Wybory sołtysów na kadencje 2019 – 2023.
  2. Ustalenie tematyki i harmonogramu zebrań wiejskich.
  3. Remonty dróg ze środków funduszu ochrony gruntów rolnych.
  4. Realizacja zadań ze środków Funduszu Sołeckiego.
  5. Dobudowa oświetleni drogowych na terenach wiejskich.
  6. Organizacja święta plonów w 2019 r.
  7. Piaszczenie i odśnieżanie dróg gminnych w sołectwach
  8. Opieka i pomoc osobom samotnym w okresie zimowym.

Ustalono termin wyborów sołtysów na dzień 7 kwietnia 2019 r.

Zebrania wiejskie odbędą się we wszystkich sołectwach do 24 marca br. na których zostaną wybrani kandydaci na sołtysów oraz członkowie Sołeckiej Komisji Wyborczych.

Zebrani ustalili, że zostaną zgłoszone 4 odcinki dróg gminnych do Urzędu Marszałkowskiego do remontu ze środków funduszu ochrony gruntów rolnych w sołectwach: Nieczajna Dolna, Żelazówka, Gruszów Wielki  i Smęgorzów.

DSC 0309 Narada z Sołtysami z Gminy Dąbrowa Tarnowska DSC 0318 Narada z Sołtysami z Gminy Dąbrowa Tarnowska