Co trzeba zrobić żeby wygrać?

  1. Przeczytaj uważnie regulamin konkursu.
  2. Zastanów się, co dla Ciebie znaczy hasło „Nauka – moja pasja”, kim jest naukowiec, jakie bada zjawiska, co jest fascynujące w jego pracy i spróbuj opowiedzieć o tym z pomocą rysunku lub grafiki czy collag’u.
  3. Przygotuj krótki opis swojej pracy – napisz, co poprzez obraz, kolory, technikę wykonania chcesz pokazać
  4. Prześlij pracę wraz z kartą zgłoszeniową do 15.09.2017 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Racławicka 56, 30–017 Kraków (pokój 108)
z dopiskiem: MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW 2017 – Konkurs

Jeżeli masz pytania dotyczące konkursu, pytaj!

Szczegółowe informacje:
Maria Pasieka
Departament Rozwoju Gospodarczego
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
tel.: (12) 63-03-247
e-mail: nocnaukowcow.konkurs@umwm.pl

WWW: nocnaukowcow.malopolska.plFacebook: malopolskanocnaukowcow