Ze smutkiem informujemy, że w poniedziałek 26 października 2020 r. zmarła najstarsza osoba zamieszkała na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska pani Helena Świerzb-Babula. Pani Helena, która zapisała piękną kartę w historii Powiśla Dąbrowskiego i walce z niemieckim okupantem w strukturach Armii Krajowej urodziła się 18 kwietnia 1919 r. w Dąbrowie Tarnowskiej jako córka Józefa i Karoliny Świerzb. Była najmłodsza z rodzeństwa i miała 4 braci. Bardzo wcześnie, w wieku 4 lat straciła matkę. Niemal całe swoje życie związała z Dąbrową Tarnowską i Powiślem. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuowała naukę w Prywatnym Miejskim Gimnazjum Koedukacyjnym i Liceum im. Józefa Piłsudskiego, a w 1938 r. zadała egzamin dojrzałości.

W okresie okupacji została zaprzysiężonym żołnierzem Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej o pseudonimie „Stokrotka”. W oddziałach AK była łączniczką i sanitariuszką na terenie Dąbrowa Tarnowska – Radgoszcz. Za tą działalność przyszło jej zapłacić także po wojnie w systemie politycznym, w którym wartości patriotyczne przegrywały z ideami komunistycznymi. Mimo bardzo cennego wówczas wykształcenia średniego Helena Świerzb musiała mierzyć się trudnościami w życiu zawodowym. Gdy po zakończeniu niemieckiej okupacji pracowała w dąbrowskim starostwie, została po czterech latach pracy zwolniona z powodu swoich związków z Armią Krajową. Stabilność zawodową udało się osiągnąć pani Helenie dopiero w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, gdzie pracowała od 1949 r., do przejścia na emeryturę, początkowo jako referent w magazynie skupu zboża, a następnie jako kierownik składnicy jajczarskiej.

W 1964 r. Helena Świerzb zawarła związek małżeński z Józefem Babulą z Mędrzechowa, który później wyjechała do Kanady. Już jako mężatka opiekowała się chorym ojcem, który zmarł w 1967 r. w wieku 85 lat. Pani Helena przez wiele lat mieszkała w swoim rodzinnym domu na ul. Szkolnej, a sześć lat temu przeniosła się do Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej.

Osoba pani Heleny Świerzb-Babuli była znana starszym dąbrowianom, gdyż łatwo nawiązywała kontakty, a ponadto odznaczała się życzliwą dla otaczających ją ludzi. Taka życzliwa i pogodna pozostanie w pamięci bliskich i znajomych.