Już od dwudziestu lat Stowarzyszenie Niezrzeszonych Dąbrowiaków w Chicago realizuje działalność charytatywną na rzecz potrzebujących rodaków z całego Powiśla Dąbrowskiego.

Swoją pomocą obejmują również podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej. Na ręce Zarządu przekazują środki pieniężne do podziału dla kilkudziesięciu najbardziej potrzebujących rodzin, w których występuje niepełnosprawność i w związku z nią borykają się z różnymi problemami. Jednym z takich problemów są stale ponoszone wysokie koszty min. rehabilitacji fizycznej, terapii, leczenia czy zakupu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, przyrządów pomagających w niepełnosprawności i ułatwiających codzienne funkcjonowanie.

Ta pomoc finansowa przyczynia się do zaspokojenia chociaż częściowych potrzeb, mimo iż do zapewnienia pozostaje jeszcze szeroki wachlarz innych potrzeb niedostrzegalnych gołym okiem i niezwiązanych z przeciwnościami materialnymi.

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich Państwo Katarzyna i Dariusz Szczepanek jako Przedstawiciele Niezrzeszonych Dąbrowiaków zarejestrowanych w stanie Illinois przekazali 4 listopada br. Zarządowi Pomocnej Dłoń środki finansowe na wyżej wymienione cele.

Głównym źródłem pozyskania dochodu przez Polonię jest organizowana raz w roku charytatywna zabawa taneczna. W tym roku XX Zabawa Dąbrowiaków z Chicago odbyła się 21 października i jej tematem był Oktoberfest.

Te zabawy cieszą się ogromną popularnością nie tylko wśród dąbrowiaków. Na zabawach obecni są wszyscy ludzie o wielkich i wrażliwych sercach, chętni nieść pomoc ludziom i instytucjom w potrzebie. Zdjęcia i relację z tego wydarzenia oraz codziennego życia i działalności Dąbrowiaków można oglądać na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/profile.php?id=100067472797847 .

8 listopada br. Zarząd Pomocnej Dłoni spotkał się z wytypowanymi rodzinami, aby wręczyć otrzymane od Dąbrowiaków środki pieniężne. Wsparciem finansowym obdarowane zostały 23 rodziny.

Przy okazji wizyty na Powiślu Dąbrowskim Państwo Szczepanek udali się w odwiedziny do Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego w Sutkowie. Podczas spotkania zapoznali się ze specyfiką pracy z niepełnosprawnymi i funkcjonowania ośrodka, a także poznali wychowanków placówki, ich choroby i rodzaje niepełnosprawności. ORW również został finansowo obdarowany przez darczyńców z Chicago.

W tym samym dniu nasi Rodacy udali się z wizytą do Środowiskowego Domu Pomocy w Oleśnicy.

Zarząd Stowarzyszenia w imieniu własnym oraz rodzin, które otrzymały pomoc materialną pragnie Państwu Katarzynie i Dariuszowi Szczepanek, Niezrzeszonym Dąbrowiakom w Chicago, Sympatykom oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie XX Zabawy wyrazić głęboką wdzięczność za życzliwość i ofiarowane wsparcie finansowe. ,,Pomocna Dłoń” dziękuje za Państwa hojność, dobroć i solidarność z ludźmi, którzy w związku ze swoją niepełnosprawnością znajdują się w  trudnej sytuacji i potrzebują różnorakiej pomocy. Gotowość niesienia bezinteresownej pomocy zasługuje na najwyższe uznanie. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności i sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Z wyrazami szacunku

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Pomocna Dłoń”
w Dąbrowie Tarnowskiej

IMG 5396 Niezrzeszeni Dąbrowiacy z Chicago wspierają Stowarzyszenie ,,Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej IMG 5398 Niezrzeszeni Dąbrowiacy z Chicago wspierają Stowarzyszenie ,,Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej IMG 5391 Niezrzeszeni Dąbrowiacy z Chicago wspierają Stowarzyszenie ,,Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej

IMG 5392 Niezrzeszeni Dąbrowiacy z Chicago wspierają Stowarzyszenie ,,Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej IMG 5393 Niezrzeszeni Dąbrowiacy z Chicago wspierają Stowarzyszenie ,,Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej

IMG 5393 Niezrzeszeni Dąbrowiacy z Chicago wspierają Stowarzyszenie ,,Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej

IMG 5393 Niezrzeszeni Dąbrowiacy z Chicago wspierają Stowarzyszenie ,,Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej IMG 5394 Niezrzeszeni Dąbrowiacy z Chicago wspierają Stowarzyszenie ,,Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej IMG 5395 Niezrzeszeni Dąbrowiacy z Chicago wspierają Stowarzyszenie ,,Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej IMG 5397 Niezrzeszeni Dąbrowiacy z Chicago wspierają Stowarzyszenie ,,Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej IMG 5399 Niezrzeszeni Dąbrowiacy z Chicago wspierają Stowarzyszenie ,,Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej IMG 5400 Niezrzeszeni Dąbrowiacy z Chicago wspierają Stowarzyszenie ,,Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej IMG 5401 Niezrzeszeni Dąbrowiacy z Chicago wspierają Stowarzyszenie ,,Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej IMG 5402 Niezrzeszeni Dąbrowiacy z Chicago wspierają Stowarzyszenie ,,Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej IMG 5403 Niezrzeszeni Dąbrowiacy z Chicago wspierają Stowarzyszenie ,,Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej Wizyta w ORW w Sutkowie

IMG 5406 Niezrzeszeni Dąbrowiacy z Chicago wspierają Stowarzyszenie ,,Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej IMG 5408 Niezrzeszeni Dąbrowiacy z Chicago wspierają Stowarzyszenie ,,Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej IMG 5407 Niezrzeszeni Dąbrowiacy z Chicago wspierają Stowarzyszenie ,,Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej IMG 5411 Niezrzeszeni Dąbrowiacy z Chicago wspierają Stowarzyszenie ,,Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej IMG 5410 Niezrzeszeni Dąbrowiacy z Chicago wspierają Stowarzyszenie ,,Pomocna Dłoń w Dąbrowie TarnowskiejWizyta w ŚDS w Oleśnicy

IMG 5412 Niezrzeszeni Dąbrowiacy z Chicago wspierają Stowarzyszenie ,,Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej IMG 5413 Niezrzeszeni Dąbrowiacy z Chicago wspierają Stowarzyszenie ,,Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej IMG 5414 Niezrzeszeni Dąbrowiacy z Chicago wspierają Stowarzyszenie ,,Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej IMG 5415 Niezrzeszeni Dąbrowiacy z Chicago wspierają Stowarzyszenie ,,Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej IMG 5416 Niezrzeszeni Dąbrowiacy z Chicago wspierają Stowarzyszenie ,,Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej