NIP i nr konta bankowego UMDT

******************************************************

NIP: 871-10-02-693

******************************************************

Numer konta bankowego – dochody:
02 9462 0003 2001 0000 4226 0002

opłata skarbowa, podatki, najem, dzierżawa, czynsz mieszkaniowy,
opłata za zezwolenie na alkohol, wpłaty na kanalizację, opłata parkingowa,
sprzedaż mienia, operat szacunkowy,
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi