W listopadzie bieżącego roku zakończono prace związane z przebudową nawierzchni ul. Górnej w Laskówce Chorąskiej. Dotychczasowa, gruntowa droga gminna otrzymała nakładkę asfaltową na odcinku ponad 500 metrów. Podczas remontu drogi wykonano podbudowę oraz prace nad profilowaniem terenu w celu skutecznego odprowadzenia wód opadowych i umożliwienia łatwego urządzenia zjazdów do nieruchomości przyległych.

Wykonawcą inwestycji był Zakład Usługowo – Remontowy Pana Marka Górniaka z Kamieńca. Koszt zadania wyniósł blisko 200.000 zł.

Dzięki nowej nawierzchni, mieszkańcy będą mieli ułatwiony i komfortowy dojazd do swoich budynków. Inwestycja niewątpliwie wpłynie też na zwiększenie atrakcyjności terenów w obrębie ulicy Górnej w Laskówce Chorąskiej i będzie miała pozytywny wpływ na poprawę estetyki na terenach wiejskich.