W województwie małopolskim rozpoczęły się w minionym tygodniu działania informacyjne dotyczące programów rządowych, które składają się na #NowąPiątkę. Obejmuje ona: „500+” na każde dziecko, przywracanie połączeń lokalnych, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, a także „Emeryturę +” oraz niższy PIT.  Kraków i Myślenice były pierwszymi małopolskimi miastami na trasie dwóch „busów na piątkę”, które będą jeździć po Małopolsce, aby umożliwić Małopolanom bezpośrednie dotarcie do informacji o #NowejPiątce. Inauguracji #NowejPiątki dokonali Wicepremier Beata Szydło i Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.

#NowaPiątka to 5 propozycji programowych:

•    Emerytura+
Każdy emeryt oraz rencista już w maju 2019 r. otrzyma trzynastą emeryturę w wysokości 1100 zł. Środki te trafią do ponad 9,72 mln osób. Na ten projekt rząd przeznaczy w 2019 r. ponad 10,7 mld zł.

•    500+ na każde dziecko
Każda rodzina już w lipcu 2019 r. otrzyma nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na pierwsze i każde kolejne dziecko do 18. roku życia, bez względu na dochody.

NowaPiątka31 #NOWAPIĄTKA ruszyła w Małopolskę

•    Niższy PIT
To obniżenie obciążeń podatkowych osób pracujących z 18% do 17%. Dzięki temu rozwiązaniu Polacy otrzymają wyższe wynagrodzenie za pracę. Oprócz obniżonego PIT zostaną także podwyższone koszty uzyskania przychodu.

•    Bez PIT dla młodych
Osoby pracujące, do 26. roku życia będą zwolnione z podatku PIT. Ułatwi to młodym ludziom rozpoczęcie kariery zawodowej oraz umożliwi zwiększenie wynagrodzenia.

•    Połączenia lokalne
Utworzony zostanie fundusz, dzięki któremu będzie możliwe przywrócenie połączeń autobusowych w wielu polskich samorządach. Program ten pozwoli wyeliminować wiele obszarów wykluczenia komunikacyjnego, a autobusowa komunikacja publiczna będzie stopniowo odbudowywana.

Nowa5 #NOWAPIĄTKA ruszyła w Małopolskę