Od 1 stycznia br. obowiązują nowe przepisy dotyczące egzaminów na praw jazdy. Zarówno egzamin teoretyczny jak i praktyczny rozpoczynać się będą dokładnie o godzinie wskazanej przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD). Zbyt długi czas oczekiwania na egzamin powoduje większy stres u zdających i niejednokrotnie wpływa negatywnie na wynik egzaminu. Jednakże nowelizacja przepisów przewiduje również, że egzaminator w ciągu dnia będzie mógł przeprowadzić maksymalnie 8 egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz nie więcej niż jeden egzamin praktyczny na godzinę. A to oznaczać będzie, że czas oczekiwania na egzamin będzie dłuższy niż dotychczas, ponieważ WORD-y nie będą miały tylu egzaminatorów, aby przeprowadzić taka jak obecnie liczbę egzaminów.

Ponadto, zgodnie z nowym przepisami egzaminatorzy nie będą już zatrudniani przez WORD-y, tylko przez województwa. A to oznacza, że dochody pochodzące z przeprowadzania egzaminów będą wpływały do budżetu państwa, a nie do WORD-ów. Można zatem zakładać, że teraz kandydat do prawa jazdy podczas egzaminu nie zostanie oblany za tzw. drobnostkę.

Osoby niepełnosprawne, które chcą uzyskać prawo jazdy kat. AM (poniżej przeczytasz, co to jest kategoria AM i kto może takie prawo jazdy uzyskać), będą miały teraz łatwiej.

Do tej pory bowiem taki egzamin odbywał się na dwukołowym motorowerze, co stanowiło problem dla osób z niepełnosprawnościami. Teraz, zgodnie z nowymi przepisami, egzamin będzie odbywać się na motorowerze (jak dotychczas) lub na czterokołowcu.

Egzamin na prawo jazdy kategorii AM może zdawać osoba, która ukończyła 14 lat. Takie prawo jazdy daje uprawnienia do:

  • kierowania motoroweru o pojemności skokowej silnika spalinowego do 50 cm3 lub mocy silnika elektrycznego do 4kW. Prędkość maksymalna pojazdu do 45 km/h,
  • lekkiego czterokołowca (quada o masie własnej do 350 kg i prędkości maksymalnej do 45 km/h.)

W marcu 2020 r. w testach na prawo jazdy pojawią się nowe pytania, które będą dotyczyły zagadnień korytarzy życia oraz jazdy na suwak.