W ostatnim czasie w sołectwach gminy Dąbrowa Tarnowska przeprowadzono wybory do rad sołeckich poszczególnych wsi. Rada sołecka jest organem pomocniczym sołtysa i ma za zadanie wspierać jego działalność przez pełnienie funkcji pomocniczo-doradczej. Do zakresu jej kompetencji należy pomoc sołtysowi przy przygotowaniu zebrań wiejskich i przedkładanie projektów uchwał na zebraniu wiejskim. Zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców sołectwa również jest domeną rady sołeckiej. Ponadto, rada sołecka może inicjować działania na rzecz rozwoju sołectwa.
Rady sołeckie w naszej gminie liczą od 3 do 5 osób. Kadencja rady sołeckiej trwa 5 lat i konczy się z momentem wyboru nowych organów. Poniżej prezentujemy skład rad sołeckich wraz z wyszczególnieniem ich przewodniczących.

Spis Rad Sołeckich

Sołectwo: Brnik
Skład Rady:
1. Andrzej Kiwior
2. Zdzisław Moździerz
3. Mariusz Słowik
Przewodniczący: Mariusz Słowik

Sołectwo: Gruszów Mały
Skład Rady:
1. Krzysztof Surowiec
2. Krystyna Pyzik
3. Halina Kapel
Przewodniczący: Krzysztof Surowiec

Sołectwo: Gruszów Wielki
Skład Rady:
1. Stanisław Turkiewicz
2. Zdzisław Wójcik
3. Halina Michalczyk
Przewodniczący: Stanisław Turkiewicz

Sołectwo: Nieczajna Dolna
Skład Rady:
1. Józef Gwóźdź
2. Eleonora Kania
3. Anna Partyńska
4. Ewa Olesińska-Mielec
5. Małgorzata Kijak
Przewodniczący: Józef Gwóźdź

Sołectwo: Nieczajna Górna
Skład Rady:
1. Paweł Frącz
2. Maria Puła
3. Zbigniew Pikul
4. Marek Frąc
5. Teresa Ramocka
Przewodniczący: Paweł Frącz

Sołectwo: Sutków
Skład Rady:
1. Małgorzata Bomba
2. Karolina Frąc
3. Ryszard Węgiel
Przewodniczący: Małgorzata Bomba

Sołectwo: Szarwark
Skład Rady:
1. Teofil Moździerz
2. Krzysztof Grabka
3. Ryszard Mędala
Przewodniczący: Teofil Moździerz

Sołectwo: Laskówka Chorąska
Skład Rady:
1. Katarzyna Talanda
2. Andrzej Masłoń
3. Dorota Szatko
4. Urszula Kozioł
5. Stanisław Nędza
Przewodniczący: Katarzyna Talanda

Sołectwo: Lipiny
Skład Rady:
1. Ryszard Aksamit
2. Stanisław Wytko
3. Elżbieta Płaczek
Przewodniczący: Ryszard Aksamit

Sołectwo: Morzychna
Skład Rady:
1. Urszula Budzioch
2. Ewa Brożek
3. Maria Pietrzak
4. Wiesław Sadko
5. Tomasz Król
Przewodniczący: Tomasz Król

Sołectwo: Smęgorzów
Skład Rady:
1. Mirosław Mierzejewski
2. Jan Gwóźdź
3. Piotr Dynak
4. Wiesława Pyzik
5. Julian Węgiel
Przewodniczący: Mirosław Mierzejewski

Sołectwo: Żelazówka
Skład Rady:
1. Jacek Koziński
2. Paweł Rozkuszka
3. Grzegorz Węc
4. Marek Wątroba
Przewodniczący: Marek Wątroba

Dąbrowa Tarnowska MOM Nowe rady sołeckie w naszej gminie