30 listopada 2021r. Prezydent podpisał ustawę o rodzinnym kapitale opiekuńczym – której celem jest wsparcie rodzin z dziećmi, przede wszystkim poprzez wprowadzenie dwóch nowych świadczeń:
rodzinny kapitał opiekuńczy oraz
– dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub  u dziennego opiekuna.

  • Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12. do 36 miesiąca życia – w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wypłacany będzie w częściach miesięcznych wynoszących (z założenia) 500 zł. Rodzice będą mogli samodzielnie wskazać, czy Kapitał chcą otrzymywać w wysokości 500 zł przez okres 24 miesięcy, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy. Świadczenie przysługiwać będzie bez względu na dochód. Od 2022r. świadczenie będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

    Stałe dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości do 400 zł miesięcznie. Będzie ono związane z pobytem nieobjętego rodzinnym kapitałem opiekuńczym dziecka w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i będzie polegało na obniżeniu przez podmiot prowadzący taką instytucję miesięcznej opłaty ponoszonej za pobyt (bez wyżywienia, ale z uwzględnieniem zniżek zapewnionych przez podmiot prowadzący). Świadczenie przysługiwać będzie bez względu na dochód. To wsparcie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022r. z wyrównaniem od stycznia 2022r. i będzie realizowanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

    Źródło: http://mopsiwr.pl/aktualnosci/nowe-%C5%9Bwiadczenia-od-2022r-wyp%C5%82acane-przez-zak%C5%82ad-ubezpiecze%C5%84-spo%C5%82ecznych