Nowoczesna Administracja Samorządowa

tabliczka2 001 Nowoczesna Administracja Samorządowa

Gmina Dąbrowa Tarnowska przystąpiła do realizacji projektu Nowoczesna Administracja Samorządowa, którego celem jest podniesienie standardów świadczenia usług drogą elektroniczną w urzędach.
Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Eurokon sp. z o.o. z Warszawy z ośmioma jednostkami samorządu terytorialnego z woj. małopolskiego.
W ramach projektu prowadzona jest promocja elektronicznych usług publicznych skierowana do mieszkańców w miejscowej prasie, internecie (ulotki, plakaty, pendrive-y z materiałami szkoleniowymi).
W urzędach powstały punkty potwierdzania Profilu Zaufanego a pracownicy są przeszkoleni w tym zakresie. Projekt przewiduje szkolenie w zakresie instalacji i obsługi e-usług. Umożliwia to korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracyjnych (ePUAP). W ramach platformy ePUAP udostępniane są usługi elektroniczne realizowane w urzędzie.
W celu osiągnięcia wzrostu wiedzy i umiejętności pracowników przeprowadzane są szkolenia ze stosowania Instrukcji Kancelaryjnej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Standardów obsługi klienta, Zasad bezpieczeństwa informacji, Doskonalenia komunikacji wewnętrznej i inne.
W ramach projektu następuje wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją dla wszystkich Jednostek. Dodatkowo w ramach projektu JST otrzymują sprzęt komputerowy.
Całkowity budżet Projektu – dla wszystkich ośmiu Jednostek – to 2 171 562 zł. Łączny wkład własny wszystkich Jednostek to 326 317 zł, (co stanowi 15 proc. kosztów kwalifikowanych całości Projektu).


E-administracja w praktyce – Platforma ePUAP2

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, powszechnie znana jako ePUAP, to internetowy portal umożliwiający obywatelom załatwienie wielu urzędowych spraw bez konieczności wychodzenia z domu. System działa na terenie całego kraju, udostępniając szereg usług administracyjnych przez internet. Konto ePUAP2 daje użytkownikowi wygodny, elektroniczny dostęp do korespondencji urzędowej. Dzięki usługom Elektronicznej Skrzynki Podawczej oraz Profilowi Zaufanemu, z pomocą kilku kliknięć wystosujemy, podpiszemy i prześlemy do wybranego urzędu oficjalne pisma. Składanie wniosków i podań nigdy nie było takie proste!

Druga, zaktualizowana wersja Platformy ePUAP2 niesie za sobą wiele innowacyjnych i praktycznych rozwiązań. ePUAP2 to intuicyjny, prężnie rozwijający się system elektronicznej administracji publicznej, na wybór której decyduje się coraz więcej obywateli. Korzystanie z serwisu to niebywałe ułatwienie, które pozwoli nam zaoszczędzić wiele czasu oraz minimalizować koszty związane z załatwianiem wielu urzędowych spraw.

Podstawowym krokiem, który umożliwi nam dostęp do usług elektronicznej administracji jest rejestracja konta ePUAP2. System pozwala nam na tworzenie i wysyłanie dokumentów w sposób elektroniczny. Większość z nich wymaga jednak złożenia podpisu. W takich przypadkach niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego, który umożliwi nam składanie podpisów w sposób elektroniczny. Niektóre dokumenty nie wymagają żadnych pokwitowań, dlatego też posiadanie Profilu Zaufanego nie jest wymogiem koniecznym.

 1. Zakładanie konta ePUAP2

Rejestracja w ePUAP2 to bardzo prosty i szybki proces. Zajmuje dosłownie kilka chwil, umożliwiając tym samym korzystanie z podstawowych funkcji systemu. Poniższy poradnik przeprowadzi Państwa przez proces zakładania konta ePUAP2 krok po kroku.

 

Screen 01 Nowoczesna Administracja Samorządowa

 

 • W kolejnym kroku zostaniemy poproszeni o wypełnienie krótkiego formularza rejestracyjnego. Obowiązkowe pola wymagają wprowadzenia jedynie najważniejszych informacji (takich jak imię nazwisko, adres e-mail, login oraz hasło) i oznaczone zostały gwiazdką. Nie ma obowiązku podawania numeru PESEL, czy też telefonu kontaktowego, jednak uzupełnienie formularza o numer PESEL, może okazać się pomocne podczas zakładania Profilu Zaufanego.

Screen 02 Nowoczesna Administracja Samorządowa

Założenie konta możliwe jest jedynie poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego. Ustalony login oraz hasło posłużą do kolejnych logowań, dlatego też warto je zachować.

 • Kolejnym krokiem, którego należy dokonać, jest zaakceptowanie regulaminu korzystania z usług. Jest to warunek konieczny, który umożliwi nam poprawną rejestrację konta ePUAP2.

Screen 03 Nowoczesna Administracja Samorządowa

 • Ostatnim elementem w procesie rejestracji jest poprawne przepisanie kodu CAPTCHA, stanowiącego formę zabezpieczenia antyspamowego.

Screen 04 Nowoczesna Administracja Samorządowa

 • Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól i upewnieniu się co do poprawności wprowadzonych danych, wybrać należy opcję „Zarejestruj się”, która będzie już ostatnim etapem w procesie zakładania konta. Po dokonaniu poprawnej rejestracji, na adres e-mail podany w formularzu wysyłana jest wiadomość potwierdzająca założenie konta.

Screen 05 Nowoczesna Administracja Samorządowa

 • Na tym etapie rejestracja konta ePUAP2 dobiega końca. Użytkownik posiada spersonalizowany dostęp do platformy.

Logowanie na konto i korzystanie z Platformy ePUAP2

Pierwsze logowanie do systemu następuje w sposób automatyczny i otwiera dostęp do ePUAP2. Po utworzeniu konta warto zapoznać się z różnymi opcjami jakie daje nam platforma. Zyskujemy między innymi możliwość zarządzania kontem, wglądu do rejestru zdarzeń oraz skrzynki podawczej. Zasady korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej zostaną ukazane w dalszej części tekstu. Na tym etapie warto również uzupełnić nasz profil o dodatkowe dane, co posłużyć może podczas tworzenia Profilu Zaufanego.

 1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza to bardzo przydatna usługa dostępna na Platformie ePUAP2. W znacznym stopniu ułatwia ona kontakt pomiędzy obywatelem a administracją. Dzięki elektronicznej wymianie korespondencji załatwianie spraw urzędowych staje się szybkim i wygodnym procesem, a sama obsługa skrzynki to bardzo proste zadanie, dające petentowi możliwość sprawnego przesyłania e-pism do urzędu, a urzędowi gromadzenie tychże dokumentów w równie praktyczny sposób. Posiadanie w serwisie Profilu Zaufanego pozwoli nam podpisać dokument w sposób elektroniczny, dzięki czemu zyska on na autentyczności, niczym nie odbiegając od pisma złożonego osobiście. Kolejnym niebywałym atutem takiej skrzynki jest możliwość załatwienia wielu spraw urzędowych, kontaktowania się z różnymi instytucjami oraz przechowywania całej korespondencji korzystając jedynie z jednej skrzynki ePUAP2.

Wysyłanie e-pisma w praktyce

Nadawanie pism i wniosków poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP2 jest bardzo prostą czynnością. Wystarczy zalogować się na uprzednio utworzone konto i z dostępnych w profilu użytkownika opcji wybrać „Katalog spraw”. Po kliknięciu, na ekranie ukaże się wyszukiwarka urzędów. W tym momencie dokonać należy wyboru właściwego organu, do którego adresować będziemy e-pismo. Wprowadzenie miasta lub kodu pocztowego znacznie ułatwi wyszukiwanie, nakierowując nas na właściwy urząd i zawężając wyniki wyszukiwania.

Screen 06 Nowoczesna Administracja Samorządowa

Kolejnym krokiem będzie doprecyzowanie sprawy, którą chcemy załatwić za pośrednictwem systemu. Dokonamy tego poprzez wybór właściwej opcji z listy dostępnej na ekranie. W pierwszym kroku dokonujemy wyboru tematyki, a w następnej kolejności konkretnego zagadnienia. W opcjach wyboru dostępne są również pola z najczęściej załatwianymi sprawami, a wybór tego wariantu pomoże szybciej zidentyfikować sprawę.

Screen 07 Nowoczesna Administracja SamorządowaMożemy również w pierwszej kolejności dokonać wyboru pisma, a w kolejnym kroku organu, do którego trafić ma dokument. W tym celu, po wyborze usługi kliknąć należy w opcję „Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę” dostępną obok wyszukiwarki urzędów.

Screen 09 Nowoczesna Administracja SamorządowaDla przykładu, aby zgłosić utratę dowodu osobistego, sprawy poszukiwać będziemy w usługach: „Sprawy obywatelskie” -> „Dokumenty tożsamości” -> „Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego”.

Po dokonaniu wyboru, na ekranie ukaże się szczegółowy opis usługi. Jeśli po jego zweryfikowaniu, nasz wybór okaże się nietrafiony, mamy oczywiście możliwość powrotu do poprzedniego menu i ewentualnej zmiany sprawy. Jeśli jednak odpowiada ona naszym potrzebom, klikamy w przycisk „Załatw sprawę”, który dostępny jest w dwóch miejscach – u samego dołu oraz u góry strony.

Screen 10 Nowoczesna Administracja Samorządowa

Po kliknięciu w opcję „Załatw sprawę” zostaniemy przekierowani na stronę zawierającą szablon pisma. Na tym etapie dokonujemy między innymi wyboru rodzaju pisma oraz uzupełniamy wymagane (różowe) pola nadając tytuł pisma oraz oczywiście wprowadzając jego treść. Zyskujemy też możliwość edycji lub uzupełnienia danych wnioskodawcy. Do e-pisma dodać możemy również załączniki, a dokonamy tego klikając w pole „+” dostępne poniżej formularza.

Screen 11 Nowoczesna Administracja Samorządowa

Po upewnieniu się co do poprawności naszych danych oraz treści związanych z tworzonym dokumentem możemy przejść do następnego kroku (klikając w pole „Dalej”) lub też zachować e-pismo do dalszej edycji („Zapisz”).

Po kliknięciu w przycisk „Dalej” na naszym ekranie ukaże się gotowy dokument. Jeśli napotkamy się z jakimiś nieprawidłowościami, nadal mamy opcję powrotu do edycji pisma (klikając w „Powrót do edycji”). Wysyłki dokumentu dokonamy korzystając z dwóch opcji: „Podpisz” lub „Wyślij bez podpisu”. Ostatnia opcja dostępna jest tylko dla niektórych dokumentów, z kolei z opcji „Podpisz” skorzystamy posiadając Profil Zaufany, który umożliwi nam elektroniczne podpisywanie pism. Instrukcja zakładania Profilu Zaufanego opisana została w kolejnym artykule. Założenie Profilu Zaufanego to równie prosty proces, który da nam możliwość złożenia elektronicznego podpisu.

Posiadanie konta ePUAP2 to wiele praktycznych udogodnień. Korzystanie z możliwości jakie daje Platforma ePUAP2 daje możliwość załatwienia wielu urzędowych spraw w wygodny i szybki sposób. Obsługa platformy to prosta czynność, którą warto opanować, aby cieszyć się możliwościami jakie daje obywatelom e-administracja.

PDF ICO Nowoczesna Administracja SamorządowaePUAP Rejestracja – plik pdf


 

Profil Zaufany na Platformie ePUAP2

Konto na Platformie ePUAP2 umożliwia obywatelom załatwianie wielu urzędowych spraw bez konieczności wychodzenia z domu. Dzięki Elektronicznej Skrzynce Podawczej zyskamy możliwość prostego i szybkiego złożenia e-pisma. Niektóre z tych dokumentów wymagają jednak osobistego złożenia podpisu. Co w takiej sytuacji?

Profil Zaufany to nic innego, jak bezpieczny, elektroniczny podpis, który przybliża obywatelowi kontakt z administracją. Stanowi on metodę weryfikacji tożsamości wnioskodawcy korzystającego z usług elektronicznej administracji. Dokumenty podpiszemy w bardzo prosty sposób, nadając im mocy wiążącej. Pamiętać należy, że Profil Zaufany ma określoną ważność i wymaga on przedłużenia po upływie trzech lat.

Uzyskiwanie Profilu Zaufanego

Utworzenie bezpłatnego Profilu Zaufanego wymaga posiadania konta na Platformie ePUAP2. Rejestracja takiego konta odbywa się w sposób darmowy i jest bardzo prostą czynnością. Aby tego dokonać, wystarczy udać się na stronę internetową systemu, dostępną pod adresem https://epuap.gov.pl/, a tam skorzystać z krótkiego formularza rejestracyjnego. Instrukcja rejestracji konta na ePUAP2 dostępna jest w osobnym artykule.

Jeśli podczas rejestracji konta formularz od razu uzupełnimy o numer PESEL, wniosek o Profil Zaufany zostanie wygenerowany automatycznie. W tym przypadku, w ciągu kolejnych 14 dni powinniśmy stawić się we właściwym urzędzie osobiście, posiadając ze sobą dokument potwierdzający naszą tożsamość. Jeśli jednak w formularzu rejestracyjnym nie podaliśmy numeru PESEL, niezbędne będzie uzupełnienie danych. Możemy tego dokonać logując się na konto ePUAP2, a następnie wybierając opcję „Zarządzanie kontem” dostępną po rozwinięciu menu, dostępnego w prawym, górnym rogu strony (pod loginem).

Screen 12 01 Nowoczesna Administracja SamorządowaNa ekranie wyświetlą się dane, które podawaliśmy podczas rejestracji konta. Klikamy w opcję „Zmień”, uzupełniamy puste pole o numer PESEL, a następnie wybieramy opcję „Zapisz”. Po wykonaniu tego kroku możemy przejść do kolejnego etapu, jakim jest składanie wniosku.

Wniosek złożymy klikając w opcję Moje profile zaufane dostępną w menu rozwijanym w prawym, górnym rogu strony. Następnie klikamy w zakładkę „Złóż wniosek”. Na ekranie wyświetli się formularz do wniosku o nadanie Profilu Zaufanego. Na tym etapie również możemy uzupełnić nasze dane o numer PESEL.

Screen 12 02 Nowoczesna Administracja Samorządowa

Do wyboru mamy dwie opcje sposobu wysyłania kodu służącego autoryzacji podpisu. Przesyłanie kodów może odbywać się drogą mailową lub na podany numer telefonu. Po dokonaniu wyboru, klikamy w „Sprawdź poprawność”. Otrzymamy teraz pierwszy kod autoryzujący zmiany, który wprowadzić należy do formularza.

Screen 13 Nowoczesna Administracja Samorządowa Po upewnieniu się co do poprawności wprowadzonych danych wybieramy opcję „Wyślij wniosek” lub zaznaczamy pole „Samozaufanie”. Druga opcja przeznaczona jest dla osób posiadających podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem i nie wymaga osobistej wizyty w punkcie potwierdzania Profilu Zaufanego. Jeśli jednak wniosek wysyłamy bez certyfikatu kwalifikowanego, będziemy musieli potwierdzić Profil Zaufany osobiście, stawiając się we właściwym miejscu w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. Lista punktów, w których dokonamy potwierdzenia dostępna jest tutaj.

Poprawne wysłanie wniosku o Profil Zaufany zakończy komunikat oraz mail potwierdzający jego złożenie.

PDF ICO Nowoczesna Administracja SamorządowaProfil zaufany – plik pdf


 

ePUAP2

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl) to system informatyczny służący udostępnianiu obywatelom oraz instytucjom publicznym usług administracyjnych drogą elektroniczną.
ePUAP to platforma (www.epuap.gov.pl), dzięki której obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwiać sprawy urzędowe. ePUAP to także portal, na którym urzędy mogą udostępniać usługi bez konieczności ponoszenia, części lub nawet całości, kosztów wymaganych do ich świadczenia.
W Polsce, aby załatwić sprawy administracyjne, zazwyczaj trzeba osobiście stawić się w odpowiednim urzędzie. Ponadto wymaga to wypełniania wielu wniosków, w których należy wpisywać te same dane. System ­ePUAP to zmienia. To alternatywa dla papierowej administracji.
System ePUAP daje możliwość załatwienia wielu spraw urzędowych przez internet. Z ePUAPem można kontaktować się z dowolnego miejsca (dom, praca, podróż) i w dowolnym czasie (weekend, noc, wakacje) – sprawy urzędowe można załatwiać przebywając nawet poza granicami Polski.
Portal www.epuap.gov.pl to rozwiązanie umożliwiające wygodną komunikację obywatela z administracją – na miarę XXI wieku!
Ze względu na źródła finansowania (środki unijne) system ePUAP budowany jest etapami. Projekt „Budowa elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP” był realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, w ramach priorytetu 1: Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, działanie 1.5: Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line.
Obecnie Centrum Projektów Informatycznych realizuje projekt ePUAP2, mający na celu rozbudowę funkcjonalności platformy ePUAP oraz zwiększenie wachlarza usług świadczonych elektronicznie. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, priorytet 7 – społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

Film : E-usługi – administracja przyszłości


 

Co można załatwić na ePUAP

Za pośrednictwem ePUAP można załatwić wiele spraw urzędowych. Wystarczy zalogować się do systemu www.epuap.gov.pl i wybrać interesującą sprawę. Następnie wypełnia się wniosek, podpisuje go profilem zaufanym i wysyła do wybranego urzędu.

Jeśli jakikolwiek urząd nie udostępnia wniosku w wymaganej sprawie drogą elektroniczną, obywatel może ją zrealizować wysyłając pismo ogólne – podpisane profilem zaufanym – na elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) danego urzędu. Sprawy kierowane na ESP mają taką samą ważność, jak wnioski złożone do urzędu w postaci papierowej.

Zgodnie z prawem od 1 lipca 2008 r. organy władzy publicznej są zobowiązane do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (przyjmowanie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej). Wymóg ten umożliwia realizację większości spraw administracyjnych drogą elektroniczną. Wyjątek stanowią sprawy, które zgodnie z prawem muszą zostać skierowane do urzędu na wniosku określonym w rozporządzeniu.


ePUAP dla obywateli

Głównym zadaniem ePUAP jest udostępnienie obywatelom jednego miejsca w internecie, dzięki któremu możliwe jest załatwianie spraw administracyjnych bez konieczności wizyty w urzędzie.

Dzięki nowemu katalogowi usług, w którym ujednolicono ich nazwy oraz dodano możliwość wyszukiwania usług według kategorii zdarzeń życiowych, obywatel dużo łatwiej może odnaleźć interesującą go sprawę. Możliwość załatwienia spraw urzędowych on-line skraca czas potrzebny na ich realizację oraz redukuje uciążliwość obowiązków obywatela.

Korzyści dla obywateli:

 • dostępność wielu usług administracji publicznej w jednym miejscu,
 • możliwość załatwienia spraw urzędowych przez internet,
 • możliwość wnoszenia opłat za usługi publiczne drogą elektroniczną,
 • oszczędność czasu i pieniędzy,
 • udostępnienie dokumentów niezbędnych do korzystania z usług administracji publicznej,
 • większa dostępność i wiarygodność informacji przetwarzanych przez podmioty publiczne (większe poczucie bezpieczeństwa).

ePUAP2 logo kontra Nowoczesna Administracja Samorządowa


Urząd Miejski informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Nr 264.302.2015 z dnia 18.09.2015 r. dla pierwszych 50 pełnoletnich osób, które w dniach od 21 do 30 września br. potwierdzą swój Profil Zaufany w Punkcie Potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej przeznacza się po 1 szt. urządzenia – PENDRIVE 4GB. Warunkiem otrzymania PENDRIVA jest wizyta w Urzędzie z ważnym dowodem osobistym lub paszportem, poprawne potwierdzenie Profilu Zaufanego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz podpis na potwierdzeniu odbioru urządzenia.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA www.epuap.gov.pl
www epuap gov pl Nowoczesna Administracja Samorządowa

Plakat 1 Profil Zaufany 1000 Nowoczesna Administracja Samorządowa

Na PENDRIVIE zamieszczone są informacje odnośnie możliwości korzystania z platformy ePUAP oraz Profilu Zaufanego.

W w/w okresie osoba, która skorzysta z możliwości potwierdzenia Profilu Zaufanego może otrzymać tylko 1 szt. PENDRIVA.

Wniosek o Profil Zaufany może zostać złożony na platformie ePUAP – www.epuap.gov.pl .

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych znajduje się w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na parterze.

Zarządzenie nie dotyczy pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Zarządzenie Nr 264.302.2015
Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej
z dnia 18.09.2015 r.w sprawie przeznaczenia 50 szt. urządzeń typu PENDRIVE 4 GB na promocję założenia Profilu Zaufanego w Punkcie Potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Miejskim
w Dąbrowie Tarnowskiej.

Profil zaufany

Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.
Profil zaufany jest jedną z funkcjonalności elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). To zestaw danych, które identyfikują obywatela w systemach podmiotów wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania. Posiadając nazwę użytkownika (login), hasło oraz konto poczty elektronicznej (na który przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny), obywatele mogą załatwić wiele spraw urzędowych – np. założyć firmę przez internet czy elektronicznie sprawdzić i opłacić składki ZUS.

W jaki sposób można założyć profil zaufany?

Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl), z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w jednym z urzędów (czyli trzeba się będzie jedyny raz udać się do odpowiedniego punktu) – ich lista jest dostępna w systemie ePUAP. W wybranym urzędzie dokumentujemy przed urzędnikiem swoje dane osobowe, który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego.
Dane osobowe można potwierdzić w punktach zlokalizowanych w urzędach wojewódzkich, oddziałach ZUS, urzędach skarbowych, konsulatach, a także w tych urzędach gmin, które zdecydują się na ich prowadzenie i uzyskają na to zgodę ministra.
Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.

Sposób działania

Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Właściciel loguje się na stronie www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wysyła wniosek do urzędu.

1. schemat korzystanie z ePUAP v2 Nowoczesna Administracja Samorządowa

 

Rys. 1. Korzystanie z systemu ePUAP

Kto może założyć profil zaufany i czy jest on dostępny bez dodatkowych opłat?

Profil zaufany jest bezpłatny, dostępny dla wszystkich osób, które założą konto na portalu ePUAP.

2. schemat zakladanie konta na ePUAP v2 Nowoczesna Administracja Samorządowa

Rys. 2. Zakładanie konta w systemie ePUAP

Korzyści wynikające ze stosowania profilu zaufanego

Urzędy same zdecydują, które usługi będą świadczyły z wykorzystaniem profilu zaufanego. Na mocy ustawy o informatyzacji w postępowaniu administracyjnym profil zaufany jest metodą uwiarygodniania obywateli równoprawną z bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Profil zaufany

 • nie wymaga dodatkowego urządzenia ani karty kryptograficznej, jak w przypadku bezpiecznego podpisu elektronicznego,
 • nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania do obsługi podpisu elektronicznego;
 • jest bezpłatny,
 • pozwala na załatwienie wielu spraw administracyjnych,
 • umożliwia składanie oświadczeń woli.

Udostępnienie usług możliwych do realizacji przy pomocy profilu zaufanego będzie korzystne także dla administracji. Wzrośnie liczba usług dostarczanych drogą elektroniczną, co spowoduje uproszczenie procedur administracyjnych i zmniejszenie pracochłonności ich wykonania.


Potwierdz ProfilZaufany PZ UMDT 2015 Nowoczesna Administracja Samorządowa