W poniedziałek 18 stycznia 2021 r. na parkingu przed Urzędem Miejski odbyło się przekazanie samochodu dla niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu „Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”. Projekt jest integralną częścią „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”.
Gościem specjalnym tego zorganizowanego przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej wydarzenia była Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego.
Uczestniczyli w nim także: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Anioł-Głuszek, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marta Chrabąszcz, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Witold Reczek, Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Informatyzacji Krzysztof Orwat oraz ks. Marcin Kołek z dąbrowskiej parafii pw. NMP Szkaplerznej, który pobłogosławił pojazd i wszystkich, którzy będą z niego korzystać z przyszłości.

Po przekazaniu samochodu Wicemarszałek Marta Malec-Lech odbyła krótkie spotkanie robocze ze Skarbnikiem Gminy Małgorzatą Bąbą i Sekretarzem Gminy Stanisławem Ryczkiem.

Projekt dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a jego wdrożenie było możliwe dzięki współpracy Urzędu Miejskiego, Centrum Usług Wspólnych, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Koszt zadania wyniósł 187.206,00 zł przy dofinansowaniu z PEFRON w wysokości 120.539,99 zł.

Autobus zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dla 18 osób, w tym także osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, umożliwia osobom o różnych stopniach niepełnosprawności korzystanie z podstawowych praw obywatelskich i zapobiega izolacji społecznej.

 Projekt zakładał następujące cele:
– zlikwidowanie  barier transportowych
– zapewnienie niepełnosprawnym uczniom lepszych warunków bezpieczeństwa i komfortu jazdy w czasie dowozu

Autobus będzie dowoził dzieci i młodzież niepełnosprawną do ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół i przedszkoli specjalnych w Tarnowie. Obecnie na tej trasie przewożonych jest 16 dzieci z naszej gminy.
Będzie wykorzystywany do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek, w których dzieci i młodzież niepełnosprawna wypełniają swój obowiązek edukacyjny, a które znajdują się poza terenem Gminy Dąbrowa Tarnowska takich jak np.: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tarnowie i Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie.

 

DSC 0666 Nowy samochód dla osób niepełnosprawnych DSC 0668 Nowy samochód dla osób niepełnosprawnych DSC 0670 Nowy samochód dla osób niepełnosprawnych DSC 0673 Nowy samochód dla osób niepełnosprawnych DSC 0677 Nowy samochód dla osób niepełnosprawnych DSC 0681 Nowy samochód dla osób niepełnosprawnych DSC 0685 Nowy samochód dla osób niepełnosprawnych DSC 0687 Nowy samochód dla osób niepełnosprawnych DSC 0692 Nowy samochód dla osób niepełnosprawnych DSC 0696 Nowy samochód dla osób niepełnosprawnych DSC 0701 Nowy samochód dla osób niepełnosprawnych DSC 0705 Nowy samochód dla osób niepełnosprawnych DSC 0711 Nowy samochód dla osób niepełnosprawnych DSC 0712 Nowy samochód dla osób niepełnosprawnych DSC 0713 Nowy samochód dla osób niepełnosprawnych