Sięgacz od ulicy Popiełuszki na osiedlu domków jednorodzinnych w Dąbrowie Tarnowskiej wymagał co roku prac związanych z remontem nawierzchni. Wykonana w ostatnim czasie nawierzchnia z kostki brukowej z odwodnieniem zapewnia dojazd do kilku posesji, pełniąc także funkcje parkingu przydomowego.
Prace remontowe prowadzone były przez firmę CREATIV Marcin Baliga z Wielopola. Całkowity koszt robót wyniósł 39 384 zł, a środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

Inne sięgacze znajdujące się na osiedlu domków jednorodzinnych posiadają nawierzchnie bitumiczną lub z kostki brukowej.
Prace  budowlane zakończono przed okresem zimowym ze względu na konieczność położenia sieci gazowej, która kolidowała z zakresem wykonywanych robót. Dzięki dobrej współpracy samorządu gminnego z Polską Spółka Gazownictwa została wykonana przekładka sieci gazowej przez spółkę.

%foto UMDT  %foto UMDT

%foto UMDT  %foto UMDT

%foto UMDT  %foto UMDT