Obchody 227. rocznicy Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie Tarnowskiej zostały wspólnie zorganizowane przez samorząd gminny i samorząd powiatowy oraz miejscową parafię. Liczne poczty sztandarowe; stowarzyszeń, szkół, organizacji i instytucji oraz delegacje zakładów pracy i samorządów wyruszyły  sprzed budynku Urzędu Miejskiego do kościoła parafialnego pw. NMP Szkaplerznej, prowadzeni przez orkiestrę Dąbrowskiego Domu Kultury. Mszę Świętą w intencji Ojczyzny odprawił  Ksiądz Senior Zbigniew Szewczyk w koncelebrze z Księdzem Prałatem Józefem Porembą. Powitał  przybyłe poczty sztandarowe, przedstawicieli samorządów gminnego i powiatowego, parlamentarzystów oraz przybyłych do świątyni  parafian.  

W swej homilii ks. Senior mówił o miłości i przywiązaniu do ojczystego kawałka ziemi, choćby był on najskromniejszy. Odnosząc się do historii polskich starań o własną państwowość i niepodległość zestawił gotowość do walki naszych przodków z życiem współczesnych Polakach, którzy w obecnym czasie nie muszą już walczyć z wrogami, ale dbać o Ojczyznę, dużą i małą. Porównał troskę o Ojczyznę z oddaniem Matki Boskiej pod opiekę Św., Jana przez umierającego na Krzyżu Jezusa. Uroczystość uświetnili swoim śpiewem i grą Chór parafialny oraz Orkiestra Dąbrowskiego Domu Kultury, która wystąpiła w nowych mundurach. Czytania liturgiczne i modlitwę wiernych poprowadzili pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Po zakończeniu Eucharystii i odśpiewaniu „Boże coś Polskę” , na dalszą część uroczystości uczestnicy przeszli na plac przed pomnikiem w Parku Miejskim. Tam słowa powitania w imieniu organizatorów, do gości i mieszkańców, skierował Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski.

W uroczystości wzięli udział m.in. Posłowie na Sejm RP związani z ziemią dąbrowską: Wiesław Krajewski, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Senator RP Kazimierz Wiatr.
Na obchody święta 3 Maja przyjechała  delegacja węgierska z zaprzyjaźnionej  XVIII Dzielnicy Budapesztu, na czele której stał Zastępca Burmistrza XVIII Dzielnicy Budapesztu Galgóczy Zoltán. W dąbrowskich uroczystościach wzięła także udział delegacja Biura Poselskiego Posła RP Norberta Kaczmarczyka.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, który przedstawił tło historyczne uchwalenia Konstytucji 3 Majowej, która swoje powstanie zawdzięczała temu, że światli Polacy działali razem, ponad istniejącymi wówczas podziałami. Ukazał także jej znaczenie dla kolejnych pokoleń Polaków i Polek. Z przemówieniem wystąpiła także delegacja węgierska. Głos zabierali również parlamentarzyści: Posłowie na Sejm RP Wiesław Krajewski, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Senator RP Kazimierz Wiatr.
Po tej części z programem okolicznościowym wystąpili uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gruszowie Wielkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przygotowani do występu przez nauczycieli tej szkoły p. Iwonę Tańską i p. Lucynę Krzanowską.

Uroczystość pod pomnikiem w Parku Miejskim prowadził Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury Paweł Chojnowski. Wartę honorową pod pomnikiem pełniła drużyna orlęta z Niepublicznej Niepłatne Szkoły Podstawowej w Żelazówce. Po części artystycznej, liczne delegacje złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem w Parku Miejskim.
Rozwiązanie pochodu patriotycznego nastąpiło przed Urzędem Miejskim. Młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach akcji „Młodzież Pamięta” rozdawała chorągiewki w barwach narodowych, znaczki i śpiewnik.
Dla wszystkich uczestników uroczystości  samorząd gminny przygotował ciepły poczęstunek – żołnierski bigos i grochówkę, które serwowali dąbrowscy Strzelcy.

Organizatorzy dziękują licznie zebranym Mieszkańcom i Gościom za udział w tej patriotyczno – religijnej uroczystości. Gorące podziękowania skierowane są również do osób i instytucji, które pomogły w organizacji uroczystości. Samorządy gminny i powiatowy wyrażają swoją wdzięczność kombatantom,  instytucjom, szkołom, organizacjom politycznym i społecznych oraz stowarzyszeniom które wystawiły poczty sztandarowe.

Delegacje składające wieńce i wiązanki pod Pomnikiem Ofiar Wojny w Parku Miejskim:

 • poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski,
 • poseł na Sejm RP Władysław Kosiniak-Kamysz
 • senator RP Kazimierz Wiatr,
 • delegacja Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Norberta Kaczmarczyka
 • delegacja samorządu gminnego z burmistrzem Krzysztofem Kaczmarskim i przewodniczącym Rady Miejskiej Jackiem Saratem, delegacja samorządu powiatowego na czele ze starostą dąbrowskim Tadeuszem Kwiatkowskimi, przewodniczącą Rady Powiatu Dąbrowskiego Barbarą Pobiegło i wicestarostą Markiem Kopia,
 • delegacja z XVIII dzielnicy Budapesztu,
 • delegacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Dąbrowie Tarnowskiej
 • delegacja Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej
 • delegacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • delegacja Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”,
 • delegacja Biura Powiatowego ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej
 • delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Zarządu Powiatowego i Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego
 • delegacja Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu,
 • delegacja Rzemieślników i Przedsiębiorców Cechu Rzemiosł Różnych w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Zarządu Miejsko- Gminnego OSP w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu,
 • delegacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości,
 • delegacja Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie,
 • delegacja Nadleśnictwa w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej i Oddziału Powiatowego ZOSP RP,
 • delegacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Akcji Katolickiej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Wspólnoty Samorządowej Powiśla Dąbrowskiego
 • delegacja Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Grupy Motocyklowej Powiśla,
 • delegacja dąbrowskich Strzelców
 • delegacja Drużyny Orląt z Niepublicznej Niepłatnej Szkoły Podstawowej z Niepublicznym Niepłatnym Oddziałem Przedszkolnym w Żelazówce,
 • delegacja Oddziału Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia w Tarnowie,
 • delegacja Inicjatywy Nasze Powiśle
Foto: Karolina Pikul-Sobarnia