W ostatnich tygodniach w naszej gminie nasilił się problem wolno biegających psów. Przypominamy o obowiązkach, jakie ciążą na ich właścicielach. Ustawa o Ochronie Zwierząt głosi, że porzucenie psa bądź kota to PRZESTĘPSTWO. Jest to forma znęcania się nad zwierzęciem, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, bądź pozbawienia wolności do lat dwóch. Jeśli jednak osoba, która dopuści się tego przestępstwa działa ze szczególnym okrucieństwem, kara może wzrosnąć do 3 lat pozbawienia wolności.

Sąd dodatkowo może zadecydować, że człowiek skazany za wyżej wymienione przestępstwo nie może posiadać zwierzęcia przez kolejne 10 lat, a ponadto musi zapłacić karę w kwocie od 500 do 100 000 złotych, które zostaną przekazane na ochronę zwierząt.

Posiadanie psa to nie tylko przyjemności, ale również obowiązki. Są one wyznaczane przepisami prawa zarówno ogólnopolskiego (ustawa o ochronie zwierząt) jak i miejscowego – regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Podstawową i najważniejszą sprawą jest zapewnienie zwierzęciu godnych warunków bytowania, na co składa się szereg czynników wpływających na komfort psychiczny i fizyczny psa. Najogólniej ujmując: zwierząt domowych nie wolno m.in. bić, straszyć, porzucać, głodzić, należy zapewnić im opiekę i poszanowanie. Zapewnić pomieszczenie chroniące przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

Podczas zimy należy szczególnie zadbać o zwierzęta. Pamiętajmy aby zapewnić psu ocieploną budę, zwolnić zwierzę z łańcucha podczas silnych mrozów aby zapewnić mu ruch, podawać ocieploną wodę do picia, zapewnić ciepłą karmę 2 razy dziennie i zabierać psy krótkowłose do domu.

Obowiązek kontroli

Pies puszczony luzem musi być pod kontrolą opiekuna i co bardzo ważne, musi być oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację jego właściciela. Sposobów oznakowania jest kilka. Najprostszy to adresówka przyczepiona do obroży i coraz powszechniej wykonywany mikro chip.

Obowiązek prowadzenia psa na smyczy

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska  mówi również o obowiązku prowadzenia psa na smyczy, a w przypadku psa rasy uznanej za agresywną lub psa zagrażającego otoczeniu – dodatkowo z nałożonym kagańcem. Zwolnienie psa ze smyczy dopuszczalne jest tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a osoba prowadząca zwierzę ma możliwość pełnej kontroli nad jego zachowaniem.

Oznakowanie nieruchomości, na terenie której przebywa pies

Na prywatnej posesji pies oczywiście może poruszać się swobodnie, konieczne jest jednak odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca. Ogrodzenie musi uniemożliwiać mu wydostanie się poza jej teren. Musi być zatem na tyle wysokie, aby pies go nie przeskoczył, kompletne i zabezpieczone przed podkopaniem. Tabliczka informacyjna musi być umieszczona w widocznym miejscu, być czytelna i wykonana z trwałego materiału z ostrzeżeniem np. UWAGA PIES.

Obowiązek szczepienia

Prawo w Polsce nakłada na posiadaczy psów obowiązek ich zaszczepienia przeciwko wściekliźnie. Jest to śmiertelna, wirusowa choroba, niebezpieczna również dla ludzi. Każdy pies, który ukończył 3 miesiąc życia, musi zostać poddany szczepieniu, które powtarza się co rok. Poświadcza o tym zaświadczenie wydane przez weterynarza, które powinniśmy okazywać na żądanie uprawnionych osób. Niezastosowanie się do przepisu o obowiązkowych szczepieniach ochronnych zagrożone jest karą grzywny a nawet aresztu.

Za zachowanie psa odpowiada jego opiekun, zatem aby uniknąć zagrożenia, jakie może spowodować czworonóg, należy wykazać się nie tylko znajomością prawa, ale również wyobraźnią i odpowiedzialnością.

Źródło: www.zpazurem.plwww.karmimypsiaki.pl