Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r:

 WYCIĄG

Okręgowa Komisja Wyborcza w Tarnowie
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 15 – część województwa małopolskiego obejmująca obszary powiatów: bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski, wielicki
oraz miasta na prawach powiatu:
Tarnów.
Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 9.

 

Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 34 – część województwa małopolskiego obejmująca obszary powiatów: bocheński, brzeski, proszowicki, wielicki.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Okręg wyborczy nr 35 – część województwa małopolskiego obejmująca obszary powiatów: dąbrowski, tarnowski
oraz miasta na prawach powiatu:
Tarnów.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

 Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Tarnowie
przy Al. Solidarności 5-9

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej

/-/ Sylwester Marciniak

Wybory SISRP 2019 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.