Na podstawie § 27 Statutu sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIV/484/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia statutów Sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska (opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 637 poz.5190 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości kandydatów na sołtysów w sołectwach Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Lp. Miejscowość Zarejestrowani kandydaci ich nazwiska imiona, wiek
1. Brnik 1.       Król Stanisław – 67 lat
2.       Ujek Kazimierz – 44 lat
2. Gruszów Mały 1.       Chmiel Barbara – 65 lat
3. Gruszów Wielki 1.       Taraska Józefa – 69 lat
2.       Węgiel Agnieszka – 43 lat
4. Laskówka Chorąska 1.       Świątek Jacek – 50 lat
5. Lipiny 1.       Krawczyk Tadeusz – 75 lat
6. Morzychna 1.       Mrówka Bernadetta  – 55 lat
7. Nieczajna Dolna 1.       Podosek  Czesław – 67 lat
8. Nieczajna Górna 1.       Bąba Jan – 70 lat
2.       Sojka Jan – 73 lat
9. Smęgorzów 1.       Bator Bogusława – 52 lat
10. Sutków 1.       Gąciarz Halina – 53 lat
11. Szarwark 1.       Borowska – Marciniak  Józefa – 65 lat
2.       Mędala Marta – 47 lat
12. Żelazówka 1.       Pinas Kazimierz – 67 lat
2.       Zachara Józef – 58 lat

Głosowanie odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2019 r. od godz. 700 – 1800

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/  Stanisław Ryczek