Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje o obwieszczeniu Wojewody Małopolskiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko tj. procedury wszczętej na wniosek z dnia 18 września 2019 r., skorygowany i uzupełniony 17 października 2019 r., złożony przez pełnomocnika reprezentującego Inwestora: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w ramach postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji Wojewody Małopolskiego nr 4/12, znak: WI-VIII.7820.33.2011 z 27 lipca 2012 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 Wiśniówka – Kielce – Tarnów – Jasło km 108+090 – 115+008”, zlokalizowanej w województwie małopolskim, powiecie dąbrowskim, gminie Dąbrowa Tarnowska w miejscowościach: Dąbrowa Tarnowska, Gruszów Mały, Żelazówka oraz w gminie Olesno w miejscowościach: Swarzów i Oleśnica”.

 Okres od 12.02.2020 r. do 12.03.2020 r.
jest przeznaczony na składanie uwag i wniosków,
zgodnie z załączonym obwieszczeniem.


 Szczegółowy wykaz działek ewidencyjnych,
na których zaprojektowano inwestycję.

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w województwie małopolskim, w powiecie dąbrowskim, w gminie Dąbrowa Tarnowska w miejscowościach: Dąbrowa Tarnowska, Gruszów Mały, Żelazówka oraz w gminie Olesno w miejscowościach: Swarzów i Oleśnica, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, które znajdują się między liniami rozgraniczającymi teren inwestycji:

  • jednostka ewidencyjna 120402_5 Dąbrowa Tarnowska – obszar wiejski, obręb Gruszów Mały 0003: 4/1, 5/1, 11/1, 12/1, 13/1, 15/1, 19/6, 19/8, 19/12, 45/1,
  • jednostka ewidencyjna 120402_4 Dąbrowa Tarnowska – miasto, obręb Ruda 0003: 19/1, 29/1, 30/19, 85/1, 87/3, 88/7, 141/5, 142/7, 143/10, 145/1, 168/3, 169/1, 170/1, 187/9, 187/13, 188/12, 193/5, 193/6, 193/10,
  • jednostka ewidencyjna 120402_4 Dąbrowa Tarnowska – miasto, obręb Bagienica 0002: 10/3, 31/1, 32/1, 33/1, 69/1, 132/9, 134/9, 138/1, 140/14, 140/16, 141/10, 141/13, 141/18, 156/3,157/7, 157/9, 158/3, 159/3, 160/5, 173/6, 188/5, 188/6, 212/3, 212/5, 749/2, 787/7, 791/1, 792/1, 796/1, 797/5, 798/2, 799/2, 812/2, 824/3, 825/1, 829/7, 829/9, 883/6, 884/1, 887/1.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego (BIP UMWM)

Treść obwieszczenia Wojewody Małopolskiego

Treść streszczenia raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko