Jak pomagać w czasie pandemii? Najważniejsze to ograniczyć kontakty społeczne, ale stosując się do rządowych zaleceń można także w zaciszu swego domu zrobić coś dobrego. Praca razem dla wspólnego celu, ale jednak prowadzona osobno nabiera szczególnego znaczenia w czasie pandemii.
Tak robią panie ze Stowarzyszenia Kobiet Wsi Smęgorzów, które szyją maseczki dla dąbrowskiego szpitala, dzięki pozyskaniu przez Urząd Miejski bawełny medycznej na ten cel i innych materiałów. Planują wykonanie 2000 maseczek.
Piękny przykład daje także radna Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Aleksandra Prażuch, która również jest mocno zaangażowana w domową produkcję maseczek.
Po przekazaniu wszystkie maseczki zostaną zdezynfekowane w szpitalu powiatowym i będą chronić personel medyczny placówki przed zakażeniem.

Ponadto na terenie Powiśla Dąbrowskiego działa grupa wolontariuszy wsparcia pod nazwą „Zwyciężymy bo O WAS WALCZYMY”, składająca się  z 12 kobiet, wśród których są: Karolina Tomaszek, Lidia Burzec Monika Michalczyk, Monika Białas, Marcelina Sarat, Monika Kuta-Celak, Katarzyna Wiklańska, Edyta Mateusiak, Halina Trębaczewska, Anna Moździerz, Patrycja Orszulak, Patrycja Sznajder. Osoby te własnymi siłami i możliwościami organizują pomoc dla naszego dąbrowskiego szpitala, a  przede wszystkim dla oddziału zakaźnego. W pomoc tej grupie włączyli się pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej przekazując różne kwoty na maseczki wykonywane systemem gospodarczym.

Grupa „Zwyciężymy bo O WAS WALCZYMY”, prowadzi współpracę ze Stowarzyszeniem„ Zielony Zakątek” DPS  z Sieradzy, które także zadeklarowało uszycie maseczek ochronnych dla szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej. Pomagają także osoby prywatne i panie Kół Gospodyń Wiejskich w Swarzowie, Zalipiu, Podborzu a także inne okoliczne koła. Grupa dostarcza im materiałów  do szycia. Niektóre z wymienionych powyżej  12 pań same szyją maseczki przekazują je do szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej do sterylizacji , a następnie na odziały.

UMDT COVID19 zostań w domu Obywatelskie postawy wobec koronawirusa w Gminie Dąbrowa Tarnowska

Nawiązano także współpracę z panem  Pawłem Ząbkiem, który  zapewnił materiał na dużą ilość maseczek  i zrobił wykrój. Prowadzone są także kontakty z firmami z naszego powiatu i poza nim, by zapewnić jak najbardziej kompleksową pomoc dla naszego szpitala.
W większości odzew jest pozytywny, a akcje pomocowe są kontynuowane. Firmy gastronomiczne z terenu dąbrowskiego  również wspomagają dąbrowski szpital dostarczając posiłki dla jego załogi.

Grupa „Zwyciężymy bo O WAS WALCZYMY” stara się organizować pomoc dla szpitala na wiele sposobów. Osób zaangażowanych w pomoc jest coraz więcej i jest to bardzo budujące. Zachęca się wszystkich, którzy czują potrzebę pomagania i mają możliwości  do włączenia się w szereg akcji pomocowych dla naszej lecznicy.

ZP ZOZ DT Obywatelskie postawy wobec koronawirusa w Gminie Dąbrowa Tarnowska

.