We wtorek 30 maja br. w Urzędzie Miejskim Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej był gospodarzem briefingu prasowego w którym uczestniczyli: Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Krakowie Tomasz Pałasiński, Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski i przedstawiciele wykonawcy Vistal Infrastucture Sp. z o.o. Konsorcjum reprezentowali dyrektor kontraktu Franciszek Bartmanowicz, kierownik projektu Bogusław Pietrusza i kierownik robót drogowych Krzysztof Skwarek.
W spotkaniu uczestniczył także Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Andrzej Giza, który w obecnej kadencji jest Przewodniczącym Komisji do Spraw Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
W trakcie spotkania omawiano postęp robót, które według dyrektora Pałasińskiego prowadzone są zgodnie z ustalonym harmonogramem, chociaż GDDKiA nie jest do końca zadowolona z tempa prac i oczekuje większej mobilizacji ze strony wykonawcy.
Pewne spowolnienie jednak zrozumiałe, że prowadzenie prac było znacznie utrudnione przez niekorzystną wiosenną pogodę z opadami śniegu i niskimi temperaturami.

Jak zaznaczyli przedstawiciele wykonawcy prace kontraktowe prowadzone są od marca. Zakończyła się już wycinka drzew i prace przygotowawcze. Obecnie tworzony jest system dróg technologicznych, a właściwe roboty drogowe rozpoczęły się już od zdjęcia pierwszej warstwy gruntu (odhumusowania), wzmacniania podłoża i robót przygotowawczych do budowy nasypu.

Burmistrz Krzysztof Kaczmarski zapytał o możliwości poszerzenia drogi serwisowej przy ul. Oleśnickiej, gdzie w niedalekiej przyszłości w ramach rewitalizacji planowany jest parking typu Park and Ride. Jak wyjaśnił dyrektor Pałasiński jakikolwiek zjazd drogi serwisowej na drogę wojewódzką będzie wymagał zgody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.  Zaznaczył, że obecny czas jest najlepszy na wprowadzanie ewentualnych zmian projektowych, gdyż wykonawca dopiero rozpoczyna roboty drogowe. Przykładem wprowadzenia zmian do projektu jest projektowanie ronda na ulicy Grunwaldzkiej zamiast zwykłego skrzyżowania. Jest ona wynikiem sugestii samorządowców i mieszkańców i zyskała akceptację Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przeprojektowania są niewątpliwie związane z faktem, że projekt budowy obwodnicy ma już kilka lat i w okresie czasu, w którym powstawał natężenie ruchu drogowego było mniejsze niż obecnie.

Poseł Wiesław Krajewski odniósł się do wchodzących w skład projektu ekranów akustycznych pytając czy ich ilość jest wystarczająca. Omawiając to zagadnienie Dyrektor Pałasiński zapewnił, że rok po zakończeniu budowy przeprowadzona zostanie ocena wykonania i analiza po-realizacyjna. W przypadku zbyt dużego natężenia hałasu można będzie dobudować dodatkowe ekrany akustyczne.
Na obecną chwilę, po zmianie ustawy, dotychczasowy zakres montażu ekranów akustycznych jest ponownie przeliczany i analizowany.

Prowadzona budowa obwodnicy jest pewnym utrudnieniem dla mieszkańców, czego świadomi są zarówno przedstawiciele wykonawcy, samorząd gminny oraz GDDKiA. Obwodnica przecina sieć dróg lokalnych i ponadlokalnych. Wykonawca podejmie wszelkich starań by nie było zamykania dróg ze względu na prowadzone prace. Jest także prawnie zobowiązany do przestrzegania przepisów ruchu drogowego przy korzystaniu z dróg publicznych, co w szczególności dotyczy przepisów o tonażu. Gdy zajdzie konieczność korzystania z transportu o tonażu wyższym niż dopuszczalny na drogach lokalnych zostaną zbudowane drogi technologiczne. W ten sposób sieć dróg lokalnych zostanie zabezpieczona przed zniszczeniem.

Projekt budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej przewiduje wykonanie 15 obiektów inżynieryjnych, w tym jednego mostu oraz przepustów i wiaduktów przy ul. Oleśnickiej i ul. Nabrzeżnej. Ostateczny obowiązujący termin zakończenia budowy obwodnicy to 24 czerwca 2019 roku, jednak wykonawca chciałby osiągnąć go wcześniej, do końca 2018 roku. Przyspieszenie terminu będzie uzależnione od długości i uciążliwości okresów zimowych i wczesnowiosennych.

Burmistrz poruszyła także sprawy sygnalizowane przez mieszkańców, dotyczące budowy chodnika w kierunku Gruszowa Małego, budowy chodnika i lewoskrętu w Smęgorzowie oraz budowy nowej zatoki autobusowej w Żelazówce.
Burmistrz Krzysztof Kaczmarski podziękował dyrektorowi Pałasińskiemu za nie dawno, zgodnie z obietnicą, uruchomione sygnalizacje świetlne w Smęgorzowie i Żelazówce w najniebezpieczniejszych miejscach w terenie gminy, na przejściach przez drogę krajową Nr 73.

W dalszej części spotkania Burmistrz Krzysztof Kaczmarski, Dyrektor Tomasz Pałasiński i Poseł Wiesław Krajewski udali się na teren budowy obwodnicy w okolice ul. Żabieńskiej i ul. Oleśnickiej.