Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych budynków będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Za niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie na podstawie art. 27h ustawy wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków grozi kara grzywny.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie:  https://zone.gunb.gov.pl/  lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej /dziennik podawczy/ (wniosek dostępny pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/) lub w Punkcie Informacyjnym w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej).