Od 1 stycznia 2020 roku czekają nas kolejne już podwyżki płacy minimalnej. Zgodnie z zapowiedzą rządu najniższe wynagrodzenie za prace na pełnym etacie będzie wynosiło 2600 złotych brutto. To o 350 złotych więcej niż wynosi płaca minimalne w 2019 roku. Oznacza to, że płaca minimalna stanowić będzie już 49,7 proc. prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Z kolei minimalna stawka godzinowa 2020 to 17 zł, podczas gdy w 2019 r. jest to 14,70 zł.

Nie są to wszystkie zmiany, które zostaną wprowadzone od Nowego Roku. Będą one istotne dla pracodawców i pracowników. Od 1 stycznia dodatek za staż pracy nie będzie miał wpływu na wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Zmiana przepisów ma zapewnić bardziej sprawiedliwy i przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz poprawić sytuację pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.

pieniądze Od 1 stycznia 2020 minimalne wynagrodzenie wynosić będzie 2600 zł

Dodatek stażowy nie będzie więc pierwszym elementem, który zostanie wyłączony z minimalnego wynagrodzenia i który nie będzie miał wpływu na wysokość wynagrodzenia. W świetle obowiązującego prawa do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się już dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej czy odprawy emerytalnej i rentowej. Od 2017 roku do minimalnej pensji nie wlicza się też dodatku za pracę w nocy.

MinisterstwoRodzinyiPS Od 1 stycznia 2020 minimalne wynagrodzenie wynosić będzie 2600 zł