Mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno Mieszkańców, jak i pracowników Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Tarnowskiej, pragniemy poinformować, że od dnia 16 marca (poniedziałek) Urząd będzie zamknięty dla osób z zewnątrz do odwołania w celu zminimalizowania potencjalnych źródeł zakażenia koronawirusem.
W przypadku zapytań oraz pilnych spraw zapraszamy do kontaktu telefonicznego z  referatami
i biurami Urzędu Miejskiego: 14 6422775, 14 6554000, 14 6554001, 14 6554002, 14 6554003
i jednostkami organizacyjnymi.
W przypadku pytań z zakresu działalności Urzędu Miejskiego prosimy o kontakt z sekretariatem Burmistrza i Sekretarza: tel. 14 644-21-01 lub 14  642-27-75.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, tel. 14 657-83-83.

W przypadku pytań z zakresu działalności Urzędu Stanu Cywilnego prosimy o kontakt pod nr tel.: 14 644-21-19 lub 14 6422359, a w zakresie Spraw Obywatelskich pod nr tel.: 14 644-21-05 lub 14 642-22-50 (dokonywanie czynności meldunkowych, dowody osobiste).

 Zachęcamy do załatwienia spraw dotyczących USC przez platformę e-PUAP:
skrytki:    /4t4n0gv8y2/skrytka, lub: /4t4n0gv8y2/SkrytkaESP  .

Podajemy poniżej nr telefonów do poszczególnych referatów i samodzielnych stanowisk:

  • Referat Finansowo-Budżetowy, Księgowość: 14 6442113, 146442126
  • Podatki: 14 6442110, 14 6442112
  • Kasa: 14 6442109
  • Referat Promocji, Kultury i Informatyzacji: 14 6442107
  • Referat Mienia Komunalnego: 14 6442122
  • Referat Planowania Przestrzennego i Architektury: 14 6442120
  • Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa: 14 64422118
  • Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych: 14 6442121
  • Biuro Obsługi Rady Miejskiej: 14 6442108

Adresy @ i nr telefonów UMDT
http://www.dabrowatar.pl/wykaz-telefonow-i-adresow-mailowych

Wszelkie wpłaty i należności podatkowych należy dokonywać w formie elektronicznej na nr konta Gminy Dąbrowa Tarnowska:
BANK SPÓŁDZIELCZY  W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
02 9462 0003 2001 0000 4226 0002

  •   I rata za należne podatki zostaje przesunięta z 15 marca br na 31 marca 2020 r.

Opłaty za odpady komunalne w Gminie Dąbrowa Tarnowska należy wpłacać na specjalny nr konta Gminy Dąbrowa Tarnowska:

BANK SPÓŁDZIELCZY  W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
69 9462 0003 2001 0000 4226 0057

 W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym  terminie, a spowodowanej powyższymi okolicznościami wpłaty można dokonywać w późniejszym terminie bez naliczania odsetek.

 Przepraszamy za utrudnienia oraz apelujemy o odpowiedzialne zachowanie w obecnej sytuacji, stosowanie się do zaleceń lekarzy i epidemiologów.


Pamiętajmy o częstym myciu rąk wodą z mydłem
i unikaniu dotykania oczu, nosa i ust
oraz
o zachowaniu bezpiecznej odległość (1–1,5 m) od osoby,
która kaszle, kicha lub ma gorączkę.


 Sanepid Od poniedziałku Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej zamknięty dla Petentów!