We wtorek 10 października br. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej wzięli udział w akcji promującej bezpieczeństwo drogowe z zastosowaniem elementów odblaskowych. Ubrani w odblaskowe kamizelki, z kolorowymi transparentami w rękach spotkali się z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofem Kaczmarskim, i policjantami z Referatu Ruchu Drogowego pod kierownictwem podkom. Jacka Wójcika.
Motywem przewodnim tegorocznej akcji odblaskowej było zwrócenie uwagi na osoby starsze w ruchu drogowym, które powinny nosić elementy odblaskowe ranną i wieczorową porą. Osoby takie często mają wnuki w wieku szkolnym i dlatego uczniowie szkół realizujących program „odblaskowej szkoły” mogą pomóc swoim dziadkom w zachowaniu bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza jesienną i zimową porą. Co więcej, dziadek i babcia z elementami odblaskowymi odzieży pozostają jak najbardziej w zgodzie z aktualnymi trendami modowymi.

Podczas odblaskowej akcji przed Urzędem Miejskim głos zabierali: Burmistrz Krzysztof Kaczmarski, Wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 Małgorzata Wódka, podkom. Jacek Wójcik i szkolny koordynator programu „Odblaskowa szkoła” Małgorzata Gawlik. Jednak najważniejszymi uczestnikami akcji byli uczniowie, którzy jej przesłaniem podzielą się ze swoimi rodzinami, a przede wszystkim z babciami i dziadkami. Aby działania uczniów były jak najbardziej skuteczne  Burmistrza Krzysztof Kaczmarski podarował im odblaskowe opaski przeznaczone dla ich bliskich, którzy są już w wieku senioralnym.