W ramach działań konkursu pn. „Odblaskowa Szkoła”, w piątek 5 października br. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z dyrekcją szkoły i nauczycielami uczestniczyli w “Odblaskowym happeningu”. Dzieci ubrane w odblaskowe kamizelki z transparentami wyruszyli sprzed szkoły pod eskortą policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej ulicami miasta. Transparenty niesione przez dzieci zachęcały do używania odblasków. Każda klasa skandowała hasła zachęcające do noszenia odblasków. Pochód wzbudził zainteresowanie wśród mieszkańców i przechodniów, którzy zatrzymywali się by przeczytać treść transparentów okazując tym samym wyrazy sympatii dla tej akcji. Kulminacyjnym punktem przemarszu było spotkanie z Zastępcą Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisławem Ryczkiem przed Urzędem Miejskim, gdzie nastąpiło podsumowanie akcji.

Głównymi celami akcji było promowanie bezpiecznych zachowań uczniów na drodze poprzez używanie kamizelek i innych elementów odblaskowych, a także zwrócenie uwagi mieszkańców na konieczność korzystania z nich. Poprzez zorganizowanie happeningu uczniowie dali przykład mieszkańcom i tym samym przyczynili się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. Organizatorzy marszu pragną serdecznie podziękować funkcjonariuszom Policji z Komendy Powiatowej w Dąbrowie Tarnowskiej za uczestnictwo w przemarszu i czuwanie nad bezpieczeństwem wszystkich zaangażowanych osób.