W dniu wczorajszym tj. 31.08.2023 r. w związku z nawałnicą i silnym gradobiciem, które nawiedziły naszą gminę w dniu 29.08.2023 r., Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski spotkał się z Sołtysami sołectw, w których atak żywiołu wyrządził wiele szkód. W spotkaniu uczestniczyli również: Zastępca Burmistrza Stanisław Ryczek, Dyrektor MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej Kinga Sobecka-Kłusek oraz Kierownik Referatu GKiS Krystyna Świętek.

Podczas spotkania zebrani zostali poinformowani, że osoby które doznały zniszczenia domów, upraw i infrastruktury wokół domostw, mają możliwości składania wniosków o pomoc. Powołana została specjalna komisja przy MOPSiWR, która ma za zadanie oceniać wyrządzone szkody. Ta komisja już pracuje i przyjmuje zgłoszenia od mieszkańców, a następnie będzie ich odwiedzać i będzie tworzyć dokumentację zdjęciową i protokół.

Aby zgłosić stratę w mieniu, trzeba udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Kościuszki 15A, bądź zadzwonić pod nr telefonu 14 657 83 83 lub 571 336 500.

Z kolei rolnicy, którym zostały zniszczone uprawy muszą zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej do referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska nr tel. 14 644 21 18.

IMG 3391 Odbyło się spotkanie dotyczące działań podejmowanych w celu usunięcia skutków nawałnicy IMG 3394 Odbyło się spotkanie dotyczące działań podejmowanych w celu usunięcia skutków nawałnicy