3 sierpnia br. o godz. 17:00 na dąbrowskim cmentarzu parafialnym odbył się uroczysty apel poległych. W ten sposób mieszkańcy Miasta i Gminy oraz Goście oddali hołd Powstańcom Warszawskim z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Apel został zorganizowany na zaproszenie samorządu gminnego i powiatowego wraz dąbrowską Parafią. Uczczono także pamięć bohaterskiej załogi bombowca RAF Halifax JP 276 A, który dokładnie 70 lat temu – w nocy z 4/5 sierpnia 1944 roku został zestrzelony przez Niemców i rozbił się nad Dąbrową grzebiąc całą 7 – osobową załogę. Samolot ten leciał z Włoch na pomoc walczącej Warszawie i Armii Krajowej. Załoga składała się z 5 Kanadyjczyków (RCAF), 1 Brytyjczyka i 1 Irlandczyka (RAF).

O godz. 17:00 z głośników popłynął dźwięk walki powietrznej. Następnie uroczystość prowadził harcmistrz Marian Rzeźnik. Tło historyczne wydarzeń przedstawił Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Pan Stanisław Początek.

W czasie apelu wspominano uczestników Powstania Warszawskiego, ofiary II wojny światowej, więźniów obozów koncentracyjnych, zamordowanych w obozach na Wschodzie, ofiary zamordowane w Danielniku, Szarwarku i Brniku oraz bezimiennych, którzy ponieśli śmierć podczas II wojny światowej.

Po apelu złożono wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Lotników. Wiązanki złożyli: Samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowska, Samorząd Powiatu, Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Szkoła Ponadgimnazjalna Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, Oddział Parafialny Akcji Katolickiej.

Po złożeniu wiązanek Ks. Prałat Stanisław Cyran poprowadzili modlitwę za wszystkich, którzy oddali życie za Ojczyznę. Na zakończenie wszyscy zebrani odśpiewali pieśń „Boże, coś Polskę”

Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie, wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystości patriotyczno – religijnej oraz włączyli się w przygotowanie apelu.

Poczty sztandarowe wystawili: Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Smęgorzowie, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, Oddział Parafialny Akcji Katolickiej, OSP Gruszów Wielki, OSP Dąbrowa Tarnowska, OSP Smęgorzów.