W lipcu br. Gmina Dąbrowa Tarnowska złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Odkrywam Małopolskę”, którego celem jest umożliwienie uczniom ze szkół podstawowych z terenu Małopolski udziału w zorganizowanych wycieczkach szkolnych.
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i zostały przyznane środki z Województwa Małopolskiego w kwocie: 12 900,00 zł na realizację wycieczek dla Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie. Całkowity koszt wycieczek to: 18 429,00 zł, wkład własny 5 529,00 zł. Czas trwania projektu: od 27.09. do 19.11.2021 r.
Pierwsza wycieczka odbyła się 29.10.2021 do Krakowa.

Szczegóły i fotorelacja na stronie Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie: https://spsmegorzow.pl/2021/10/29/odkrywam-malopolske-krakow-inaczej-niz-zwykle/

Projekt stanowi element wsparcia odbudowy rynku turystyki szkolnej osłabionego w wyniku pandemii Covid-19 poprzez stymulację popytu na turystykę zorganizowaną dla dzieci i młodzieży. Dzięki projektowi „Odkrywam Małopolskę” dzieci i młodzież ze szkół podstawowych mogą wziąć udział w wycieczkach, podczas których poznają wspaniałe dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu.

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”.

Malopolska Realizacja projektu Odkrywam Małopolskę